Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ULJANA REPICA

Tag Archives: ULJANA REPICA

Uljana repica plamenjača na mladim biljkama

uljana repica

Uljana repica –  PLAMENJAČA ULJANE REPICE – Peronospora parasitica Ova gljiva vrši zarazu uljane repice i drugih kupusnjača. Može da vrši zarazu uljane repice od samog nicanja. Razvoju patogena pogoduje prohladno i kišovito vreme tokom jeseni i proleća. Simptomi: Zaraza nastaje neposredno nakon nicanja i prvi znaci obolenja javljaju se na kotiledo -nimа i lišću gde uočavamo beličastu skramu koja predstavlja ... Read More »

ULJANA REPICA korovi i štetočine napadaju biljke

zaštita uljane repice

ULJANA  REPICA korovi i štetočine – Ukoliko ste se odlučili  da sejete uljanu repicu morate obratiti pažnju na korove i štetočine u jesen i proleće. Uljana repica je vrlo osetljiva na prisustvo široko-lisnih korova kao što su palamida, tatula, kamilica  i gorušica. Ovi korovi mogu se pojaviti kako u jesen tako i u proleće, naročito ako je usev proređen (npr. ... Read More »

Cene na berzama poljoproizvoda širom sveta

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih

Cene na berzama poljoproizvoda – stanje useva pšenice u SAD-u je na stepenu višegodišnjeg proseka ( 55% površina je pod ocenom odlično). Vrednost eura prema US dolaru je ponovo porasla na 1:1,18. Cena kukuruza u EU i SAD je ponovo na niskom nivou – najmanji za poslednjih mesec dana. Evropsko tržište Nemačka – kišni kraj leta je onemogućio bolju setvu uljane ... Read More »

Cene poljoproizvoda trendovi, stanje na berzama

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih

Cene poljoproizvoda –  zastoj u izvozu žitarica uregionu Crnog mora. Padavine su usporile, a tokom nedelje ?e i zaustaviti berbu, na kratko. Ulana repica koristi povoljnosti tržišta i dostiže cenu od 375 eura za tonu. Rusija je proširila listu za zabranu uvoza živih svinja, mesa goveda, ovaca, koza.   Evropsko tržište Rumunija – nova ekonomska politika koja podsti?e uzgoj graška ... Read More »

Suncokret – ove godine cena je 35,5 dinara/ kg ?

monokultura suncokret desikacija

Suncokret – suša ove godine je nanela štete i suncokretu ( iako ova biljka voli toplo i sun?ano leto) u Srbiji. Manji prinosi – do 20- 30% su dali nadu poljoprivrednicima da ?e i cena biti nešto povoljnija. Pošto moraju da lageruju zrno odmah po skidanju sa njiva sada je sve u rukama otkupljiva?a i prera?iva?a ( i poga?a i ... Read More »

Uljana repica je pravi izbor za ratare

uljana repica

Uljana repica – Posle višegodišnjeg iskustva sa cenom pšenice možda je vreme da razmislite o setvi uljane repice. U našim agro- ekolološkim uslovima zaštita uljane repice je zna?ajno jenostavnija u odnosu na druge useve. Od korovske flore u uljanoj repici preovla?uju jednogodišnje zeljaste biljke.   Uz cenu od 360 – 380  evra/t  i prinos od 3,6 – 4,4 t/ha. Kod ... Read More »

ULJANA repica uspešna setva uslov dobiti

uljana repica

ULJANA repica Za uspešno gajenje uljane repice potrebno je poznavati pre svega klimatsko – edafske faktore podru?ja kako bi se primenile odgovaraju?e agrotehni?ke mere u cilju što boljeg iskoriš?avanja po-tencijala za prinos semena i sadržaj ulja u semenu. Plodored: Uljana repica se mora gajiti u plodoredu. U slu?aju gajenja u monokulturi postoji opasnost od pojave insekata i bolesti. Ne treba ... Read More »

ULJANA REPICA pravilna žetva dobar rezultat

uljana repica

 ULJANA REPICA  žetva – Kao kod svih ratarskih biljnih vrsta tako i kod uljane repice, žetva predstavlja veoma odgovoran posao jer može da prouzrokuje veoma velike gubitke usled osipanja semena. Pošto uljana repica pri kraju vegetacije veoma brzo dozreva. te je kod nje izuzetno važno odrediti pravi momenat žetve. Odre?ivanjem pravog momenta žetve možemo uticati na smanjenje žetvenih gubitaka i ... Read More »

ULJANA REPICA, žetva na pravi način

uljana repica krmne repice

ULJANA REPICA, žetva – Kao kod svih ratarskih biljnih vrsta tako i kod uljane repice,žetva predstavlja veoma odgovoran posao jer može da prouzrokuje veoma velike gubitke usled osipanja semena. Pošto uljana repica pri kraju vegetacije veoma brzo dozreva. te je kod nje izuzetno važno odrediti pravi momenat žetve.  Odre?ivanjem pravog momenta žetve možemo uticati na smanjenje žetvenih gubitaka i klvalitet ... Read More »

Dan polja 1. juna, Institut – NS seme

setva pšenice pšenica organski setva ulaganje pepelnica pšenice bokorenje odlučuje

Dan polja1. juna 2017. – na jednom mestu vise desetina sorti strnih zita, uljane repice … Pocetak je u 11 sati. Bicete u prilici da se upoznate sa novim sortama, da pitate strucnjake i saznate prave odgovore. Dobrodosli na Rimske sanceve. Read More »