Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ULJANA REPICA

Tag Archives: ULJANA REPICA

Dobar dan domaćine ili možda dobro veče ??

uljana repica krmne repice dobar dan domaćine

Dobar dan domaćine – danas je bio prvi dan Savetovanja “ Dobar dan domaćine “ u Novom Sadu koji je okupio poljoprivrednike da saslušaju savete doktora nauka, stručnjake iz uzgoja ratarskih kultura, mehanizacije, zaštite bilja, finansija … Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo mr Vuk Radojević je predstavio nove mere podrške u 2018. godini. Naglasak jena daljem razvoju vinogradarstva ... Read More »

Savetovanje „Dobar dan domaćine“ – Novi Sad

setva pšenice pšenica organski setva ulaganje pepelnica pšenice bokorenje odlučuje fosfor manjak savetovanje dobar

Savetovanje Dobar dan domaćine  – Naučno-stručno savetovanje „Dobar dan domaćine” održaće se 17. i 18. januara na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu – Departmanu za ratarstvo i povrtarstvo Naučni skup „Dobar dan domaćine” sve više prerasta u instituciju. Kao argument za tu tvrdnju, prof. dr Dragana Latković navela je da ga organizaciono podržava više od 20 opština iz Srbije, Savetodavna poljoprivredna ... Read More »

Uljana repica, pšenica stanje useva tokom zime

zaštita uljane repice setva uljane uljana repica

Uljana repica stanje useva – temperature na početku zime su više nego što je uobičajeno. Ako ste posejali uljanu repicu jer se nadate boljem finansijskom rezultatu u žetvi vreme je da obiđete njivu. Manjak padavina je uslovio da biljke osećaju nedostatak vode. Nadzemni delovi biljke su veliki potrošači vode i visoke temperature vazduha su uslovile nesrazmeru u aktivnosti lista prema ... Read More »

Cene poljoproizvoda na berzama širom sveta

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih berzanske cene berza cene svetske berze cena poljoproizvoda cene glavnih berze cene poljoproizvoda berze poljoprivredni cene poljoproizvoda berzanske cene poljoproizvoda berze proizvoda cene kukuruza

Cene poljoproizvoda na berzama  – najzad mali porast cene pšenice u EU, međutim daleko je tood očekivanja proizvođača. Pad vrednosti eura prema US dolaru će pomoći izvoznicima EU. Cena uljane repice se blago oporavlja – 359 eura za tonu na berzama Evrope. Žetva pšenice u Australiji će zabeležiti veliki pad u odnosu na žetvu 2017. godine ( koja je bila ... Read More »

Cene na berzama poljoproizvoda širom sveta

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih berzanske cene berza cene svetske berze cena poljoproizvoda cene glavnih berze cene poljoproizvoda berze poljoprivredni cene poljoproizvoda berzanske cene poljoproizvoda berze proizvoda cene kukuruza

Cene na berzama poljoproizvoda – stanje useva pšenice u SAD-u je na stepenu višegodišnjeg proseka ( 55% površina je pod ocenom odlično). Vrednost eura prema US dolaru je ponovo porasla na 1:1,18. Cena kukuruza u EU i SAD je ponovo na niskom nivou – najmanji za poslednjih mesec dana. Evropsko tržište Nemačka – kišni kraj leta je onemogućio bolju setvu uljane ... Read More »

Cene poljoproizvoda trendovi, stanje na berzama

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih berzanske cene berza cene svetske berze cena poljoproizvoda cene glavnih berze cene poljoproizvoda berze poljoprivredni cene poljoproizvoda berzanske cene poljoproizvoda berze proizvoda cene kukuruza

Cene poljoproizvoda –  zastoj u izvozu žitarica uregionu Crnog mora. Padavine su usporile, a tokom nedelje ?e i zaustaviti berbu, na kratko. Ulana repica koristi povoljnosti tržišta i dostiže cenu od 375 eura za tonu. Rusija je proširila listu za zabranu uvoza živih svinja, mesa goveda, ovaca, koza.   Evropsko tržište Rumunija – nova ekonomska politika koja podsti?e uzgoj graška ... Read More »

Suncokret – ove godine cena je 35,5 dinara/ kg ?

monokultura suncokret desikacija

Suncokret – suša ove godine je nanela štete i suncokretu ( iako ova biljka voli toplo i sun?ano leto) u Srbiji. Manji prinosi – do 20- 30% su dali nadu poljoprivrednicima da ?e i cena biti nešto povoljnija. Pošto moraju da lageruju zrno odmah po skidanju sa njiva sada je sve u rukama otkupljiva?a i prera?iva?a ( i poga?a i ... Read More »

Uljana repica je pravi izbor za ratare

uljana repica

Uljana repica – Posle višegodišnjeg iskustva sa cenom pšenice možda je vreme da razmislite o setvi uljane repice. U našim agro- ekolološkim uslovima zaštita uljane repice je zna?ajno jenostavnija u odnosu na druge useve. Od korovske flore u uljanoj repici preovla?uju jednogodišnje zeljaste biljke.   Uz cenu od 360 – 380  evra/t  i prinos od 3,6 – 4,4 t/ha. Kod ... Read More »

ULJANA repica uspešna setva uslov dobiti

uljana repica

ULJANA repica Za uspešno gajenje uljane repice potrebno je poznavati pre svega klimatsko – edafske faktore podru?ja kako bi se primenile odgovaraju?e agrotehni?ke mere u cilju što boljeg iskoriš?avanja po-tencijala za prinos semena i sadržaj ulja u semenu. Plodored: Uljana repica se mora gajiti u plodoredu. U slu?aju gajenja u monokulturi postoji opasnost od pojave insekata i bolesti. Ne treba ... Read More »

ULJANA REPICA pravilna žetva dobar rezultat

uljana repica

 ULJANA REPICA  žetva – Kao kod svih ratarskih biljnih vrsta tako i kod uljane repice, žetva predstavlja veoma odgovoran posao jer može da prouzrokuje veoma velike gubitke usled osipanja semena. Pošto uljana repica pri kraju vegetacije veoma brzo dozreva. te je kod nje izuzetno važno odrediti pravi momenat žetve. Odre?ivanjem pravog momenta žetve možemo uticati na smanjenje žetvenih gubitaka i ... Read More »