Sunday, 22 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Trips

Tag Archives: Trips

TRIPS štetnici na povrću, cvetovima

trips

Trips štetnici  spadaju u polifagne štetočine, hrane se na brojnim gajenim i korovskim biljkama, a najveće štete pričinjavaju na povrću i cveću u zatvorenom prostoru. Od povrća napadaju: luk, praziluk, paradajz, kupus, krastavac, slatu, tikvice i drugo povrće. U cvećarstvu napadaju veliki broj biljnih vrsta: kane, muškatle, gladiole, karanfili i dr.  Najštetnije vrste tripsa u našim staklarama i plastenicima su: ... Read More »

Trips – štetočina koja zadaje velike probleme

koren luk srebrnjak azot

Trips – spadaju u polifagne šteto?ine, hrane se na brojnim gajenim i korovskim biljkama, a najve?e štete pri?injavaju na povr?u i cve?u u zatvorenom prostoru. Od povr?a napadaju: luk, praziluk, paradajz, kupus, krastavac, slatu, tikvice i drugo povr?e. U cve?arstvu napadaju veliki broj biljnih vrsta: kane, muškatle, gladiole, karanfili i dr.  Trips – šteto?ina koja zadaje velike probleme Najštetnije vrste ... Read More »

TRIPS luka, prvi znak za uzbunu povrtarima

crni luk trulež luka sadnja luka

TRIPS luka – Na lukovima se javljaju dve vrste tripsa: Cvetni trips (Frankliniella occidentalis) i duvanov trips (Thrips tabaci). Razvija u našim uslovima 8-12 generacija godišnje. Naj?eš?e se nalazi u rukavcima listova na prelazu liski u lisno stablo. ?esto se istovremeno mogu na?i sva tri stadijuma: jaja, larve i imago. Hrani se sisanjem biljnih sokova te su simptomi sli?ni simptomima ... Read More »

Spas za povrtare – antivirusne folije

Spas za povrtare – Fotoselektivne / Antivirusne folije (UV absorbing) Poslednjih godina desilo se niz promena u razvoju novih tipova polietilenskih folija i njihovom prilago|avanju zahtevima razli?itih useva. Najzna?ajniji prodor svakako predstavlja primena foto selektivnih folija u oblasi integralnih sistema gajenja povr?a (IPM). UV absorbuju?a folija u kombinaciji sa insekt proof mrežama smanjuje u zna?ajnoj meri primenu insekticida u suzbijanju ... Read More »

Breskvin trips je već u precvetalom voćnjaku

Breskvin trips (taeniothrips meridionalis) je šteto?ina koja se pojavila u našem okruženju. Prisutnost tripsa zabeležena je i na breskvama, marelicama, šljivama, na karanfilima i na drugom bilju, tako da se može o?ekivati pojava i kod nas. Prezimi odrasli oblik ispod kore i u pukotinama stabala u vreme cvetanja hrani se delovima cveta, ošte?uju?i latice, prašnike i dr. Jedna ženka odloži ... Read More »