Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Trešnja

Tag Archives: Trešnja

Jabuka trešnja u modernom voćarstvu

jabuka trešnja stratifikovanje semena bolesti u jabučnjaku jabuka poljska vinogradarstvo jabuka

Jabuka  trešnja su često gajene kod nas. Velika ekspanzija gajenja jabuka je stavila u fokus pravilan izbor sorti za uzgoj. Kako odrediti koje sorte saditi – postići visok prinos i zadovoljiti sve veće zahteve tržišta za kvalitetom plodova ? Neka istraživanja Vam preporučuju koje sorte uzgajati. RODNOST NOVIJIH SORTI TREŠNJE NA PODLOZI GIZELA 5 Milatovič Dragan, Đurović Dejan, Đorđević Boban, ... Read More »

Porast stabala trešnja – uslovi za dobar rod

usvajanje mineralnih porast stabala mašinsko orezivanje konkurs krediti sadnja

Porast stabala trešnje –  PRINCIPI PORASTA TREŠNJE –  Stabla trešnje evoluirala su u šumi, pa zato ona po prirodi formiraju nove grane na najvišim delovima stabla, dok se u srednjim i nižim delovima stablo ne grana. Sama ta činjenica predstavlja izazov pri podizanju i državanju intenzivnih zasada, a cilj voćara koji održavaju ovakve zasade je da omoguće dostupnost svetlosti na nižim delovima stabla, gde će ... Read More »

Trešnje – pomotehničke mere za dobar rod u voćnjaku

trešnje idealne izbor sorti trešnjina muva

Trešnje pomotehničke mere – U uslovima žestoke konkurencije na svetskom tržištu stone trešnje, dobijanje krupnog i kvalitetnog ploda postalo je imperativ. Kao dodatak ovome, na raspolaganju je sve manje kvalitetne radne snage, pa su i troškovi njenog angažovanja sve veći. Stvorila se potreba da se stabla u zasadima sade gušće, lako održavaju i rano prorode, da je konstantna produkcija osvetljenog rodnog drveta ... Read More »

Šupljikavost lišća voćaka – breskva, kajsija, trešnja …

breskve faze razvoja djubrenje voćnjaka berba pravi trenutak breskvin smotavac šupljikavost lišća

Šupljikavost lišća voćaka – prouzokovač ove bolesti je gljiva Stigmina carpophila. Bolest ima širok areal rasprostranjenosti. Najveće štete patogen pričinjava koštičavim vrstama voćaka, naročito breskvi, kajsiji i trešnji. Štete nastaju usled propadanja lišća i smanjenja njegove fotosintetske aktivnosti, sušenja mladara i gubljenja tržišne vrednosti plodova. Simptomi se javljaju na lišću, mladarima i plodovima. Na lišću se uočavaju sitne, okrugle, crvenkaste ... Read More »

Trešnja – zahteva zaštitu tokom cele godine

prstenovanje rezidba trešnja kordija manjak elemenata rezidba mladih marela hibrid

Trešnja zahteva zaštitu  Ona je danas jedna od najprofitabilnijih voćnih vrsta koje nema dovoljno na našem tržištu. Prof.dr. Zoran Keserović savetuje koje sorte gajiti. Razlog tome je to što su sadašnji zasadi trešnje podignuti na bujnim generativnim podlogama odnosno sejancima divlje trešnje – vrapčare i magrive koje imaju veoma bujan porast te voćka postiže velike dimenzije koje ne dozvoljavaju formiranje ... Read More »

Trešnja investicija, troškovi, isplativost gajenja

trešnja propadanje zelena trešnja pucanje ploda trešnja investicija

Trešnja investicija koja može da Vam donese zaradu. Za jedno gazdinstvo potrebno je uzgajati jedan hektar u punoj rodnosti. Tražnja za trešnjama uvek postoji, traži se i za izvoz. Veoma je važno izabrati sorte koje dospevaju prve ili koje sazrevaju kasno – tada je konkurencija najmanja ( 6. nedelja zrenja) : Skeena (+27) samooplodna, visoka rodnost, vrlo krupan plod ili Sweetheart (+30) ... Read More »

Savetovanje voćara u Novom Sadu – načini gajenja voća

radovi đubrivo savetovanje voćara jabuke njihovo čuvanje

Savetovanje voćara – U Novom Sadu je održano savetovanje voćara koje je posetilo više od 600 zainteresovanih. Na jednom mestu nova znanja, saveti za postizanje boljih rezultata u gajenju voća, uvođenje trešnje u intenzivni sistem gajenja,  mnoštvo kompanija sa svojim proizvodima za voćare.  Prvo predavanje je održao prof. dr Zoran Keserović o isplativosti gajenja trešanja. Sorte Kordia, Regina, Svit hart ... Read More »

Trešnja zelena rezidba, đubrenje posle berbe

trešnja zelena rezidba cvetanje trešnje

Trešnja zelena rezidba – Letnja, zelena, rezidba trešnje u rodu sastoji se u prekraćivanju i proređivanju mladara. Letnja rezidba više utiče na smanjenje bujnosti stabla u odnosu na zimsku rezidbu i obavlja se nakon berbe, krajem juna početkom jula meseca. Ovom rezidbom se poboljšava osvetljenost krune, smanjuje se potrošnja vode i poboljšava diferenciranje cvetnih pupoljaka. Rezidbom treba ukloniti sve mladare ... Read More »

Trešnja pucanje ploda izaziva štete do 100%

trešnja propadanje zelena trešnja pucanje ploda trešnja investicija

Trešnja pucanje ploda – Rast i razvoj plodova ranih i srednjestasnih sorti trešanja u regionu Beograda sredinom maja meseca ulazi u kritičnu fazu, gledano iz ugla pucanja pokožice ploda. Pravilo je da se poslednjih 15 dana pred berbu trešnje ne zalivaju usled povećane opasnosti od pucanja pokožice ploda. Preobilne padavine mogu izazvati masovno pucanje pokožice trešanja kod sorti ranijeg vremena ... Read More »

Trešnja zaštita tokom razvoja voćke i ploda

trešnje idealne izbor sorti trešnjina muva

Trešnja zaštita tokom razvoja . Pojavom novostvorenih, kržljavih podloga kao što su Gisela 5 i 6, Tabel Edabriz, PHL-A,PHL-B i dr. vegetativnih podloga omogućeno je intenzivnije gajenje trešnje u gustim zasadima. Stabla kalemljena na ovim podlogama su nižeg rasta te se lakše održavaju ( orezuju, štite, navodnjavaju, đubre, beru) i prorode ranije – već u drugoj godini nakon sadnje, te ... Read More »