Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Trešnja

Tag Archives: Trešnja

Trešnje – pomotehničke mere za dobar rod u voćnjaku

trešnje izbor sorti

Trešnje pomotehni?ke mere – U uslovima žestoke konkurencije na svetskom tržištu stone trešnje, dobijanje krupnog i kvalitetnog ploda postalo je imperativ. Kao dodatak ovome, na raspolaganju je sve manje kvalitetne radne snage, pa su i troškovi njenog angažovanja sve ve?i. Stvorila se potreba da se stabla u zasadima sade guš?e, lako održavaju i rano prorode, da je konstantna produkcija osvetljenog rodnog ... Read More »

Šupljikavost lišća voćaka – breskva, kajsija, trešnja …

breskve

Šupljikavost liš?a vo?aka – prouzokova? ove bolesti je gljiva Stigmina carpophila. Bolest ima širok areal rasprostranjenosti. Najve?e štete patogen pri?injava košti?avim vrstama vo?aka, naro?ito breskvi, kajsiji i trešnji. Štete nastaju usled propadanja liš?a i smanjenja njegove fotosintetske aktivnosti, sušenja mladara i gubljenja tržišne vrednosti plodova. Simptomi se javljaju na liš?u, mladarima i plodo-vima. Na liš?u se uo?avaju sitne, okrugle, crvenkaste ... Read More »

Jabuka i trešnja u modernom voćarstvu

stratifikovanje semena bolesti u jabučnjaku

Jabuka i trešnja su ?esto gajene kod nas. Velika ekspanzija gajenja jabuka je stavila u fokus pravilan izbor sorti za uzgoj. Kako odrediti koje sorte saditi – posti?i visok prinos i zadovoljiti sve ve?e zahteve tržišta za kvalitetom plodova ? Neka istraživanja Vam preporu?uju koje sorte uzgajati. RODNOST NOVIJIH SORTI TREŠNJE NA PODLOZI GIZELA 5 Milatovi? Dragan, ?urovi? Dejan, ?or?evi? ... Read More »

Trešnja – zahteva zaštitu tokom cele godine

trešnja kordija

Trešnja zahteva zaštitu  Ona je danas jedna od najprofitabilnijih vo?nih vrsta koje nema dovoljno na našem tržištu. Prof.dr. Zoran Keserovi? savetuje koje sorte gajiti. Razlog tome je to što su sadašnji zasadi trešnje podignuti na bujnim generativnim podlogama odnosno sejancima divlje trešnje – vrap?are i magrive koje imaju veoma bujan porast te vo?ka postiže velike dimenzije koje ne dozvoljavaju formiranje ... Read More »

Trešnja- investicija, troškovi, isplativost gajenja

Trešnja – investicija koja može da Vam donese zaradu. Za jedno gazdinstvo potrebno je uzgajati jedan hektar u punoj rodnosti. Tražnja za trešnjama uvek postoji, traži se i za izvoz. Veoma je važno izabrati sorte koje dospevaju prve ili koje sazrevaju kasno – tada je konkurencija najmanja ( 6. nedelja zrenja) : Skeena (+27) samooplodna, visoka rodnost, vrlo krupan plod ili Sweetheart ... Read More »

Savetovanje voćara u Novom Sadu – načini gajenja voća

radovi đubrivo savetovanje voćara jabuke njihovo čuvanje

Savetovanje voćara – U Novom Sadu je održano savetovanje voćara koje je posetilo više od 600 zainteresovanih. Na jednom mestu nova znanja, saveti za postizanje boljih rezultata u gajenju voća, uvođenje trešnje u intenzivni sistem gajenja,  mnoštvo kompanija sa svojim proizvodima za voćare.  Prvo predavanje je održao prof. dr Zoran Keserović o isplativosti gajenja trešanja. Sorte Kordia, Regina, Svit hart ... Read More »

Trešnja zelena rezidba, đubrenje posle berbe

Trešnja zelena rezidba – Letnja, zelena, rezidba trešnje u rodu sastoji se u prekra?ivanju i prore?ivanju mladara. Letnja rezidba više uti?e na smanjenje bujnosti stabla u odnosu na zimsku rezidbu i obavlja se nakon berbe, krajem juna po?etkom jula meseca. Ovom rezidbom se poboljšava osvetljenost krune, smanjuje se potrošnja vode i poboljšava diferenciranje cvetnih pupoljaka. Rezidbom treba ukloniti sve mladare ... Read More »

Trešnja pucanje ploda izaziva štete do 100%

Trešnja pucanje ploda – Rast i razvoj plodova ranih i srednjestasnih sorti trešanja u regionu Beograda sredinom maja meseca ulazi u kriti?nu fazu, gledano iz ugla pucanja pokožice ploda. Pravilo je da se poslednjih 15 dana pred berbu trešnje ne zalivaju usled pove?ane opasnosti od pucanja pokožice ploda. Preobilne padavine mogu izazvati masovno pucanje pokožice trešanja kod sorti ranijeg vremena ... Read More »

Trešnja zaštita tokom razvoja voćke i ploda

Trešnja zaštita tokom razvoja . Pojavom novostvorenih, kržljavih podloga kao što su Gisela 5 i 6, Tabel Edabriz, PHL-A,PHL-B i dr. vegetativnih podloga omogu?eno je intenzivnije gajenje trešnje u gustim zasadima. Stabla kalemljena na ovim podlogama su nižeg rasta te se lakše održavaju ( orezuju, štite, navodnjavaju, ?ubre, beru) i prorode ranije – ve? u drugoj godini nakon sadnje, te ... Read More »

Trešnja izbor zemljišta i podloga garantuje rod

Trešnja izbor zemljišta i podloga – Trešnja, a naro?ito višnja nisu veliki probira?i zemljišta. Najbolje uspevaju na dubokim, rastresitim, propusnim, umereno vlažnim i plodnim zemljištima.Najpogodniji tipovi zemljišta za njihovo gajenje su gajnja?e, aluvijalna zemljišta, karbonatni ?ernozemi i lakše smonice.    Zahtevi trešnje i višnje prema zemljištu zavise od podloge na kojoj su kalemljene sorte.    Divlja trešnja zahteva duboka, rastresita ... Read More »