Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: travnjak

Tag Archives: travnjak

Djubrenje travnjaka – upotreba NPK djubriva

setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci

Djubrenje travnjaka – Upotrebom azotnih hraniva neznatno se ubrzava klasanje vlatastih trava, zbog čega se morfološka struktura vrlo malo menja, pogotovu kada je u pitanju zastupljenost lišća u ukupnom prinosu. đubrenje azotom smanjuje sadržaj suve materije uz povećanje sadržaja sirovih proteina, naime pod uticajem povećanih doza azota brže se povećava sadržaj sirovih proteina po jedinici površine, nego suve materije. Povećanje ... Read More »

Sejani travnjaci količine đubriva tokom godine

setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci

Sejani travnjaci se najčešće zasnivaju van plodoreda, na siromašnim, kiselim, plićim i skletoidnim zemljištima. Otuda se bez đubrenja na njima ne može organizovati proizvodnja stočne hrane. Samo kada dolaze posle krompira, zbog njegovog najčešće obilnog đubrenja, norma hraniva može bitno da se redukuje ili čak izostavi, ali samo u godini zasnivanja. Određivanje odnosa osnovnih hraniva i njihovih količina je delikatan ... Read More »

TRAVNJAK kako ga zaštititi od štetočina

TRAVNJAK kako ga zaštititi – Na travnjacima se može javiti ve?i broj šteto?ina koje predstavljaju opasnost za rast i razvoj biljaka, kvare estetiku travnatih površina tako da se treba dobro upoznati sa njihovim delovanjem i suzbijanjem. 1.Larve insekata su naj?eš?e šteto?ine na travnjacima. Žive u zemljištu i hrane se korenjem trave. Oštrije zime doprinose smanjenju njihovog broja a blage zime ... Read More »

Zasnivanje travnjaka zahteva dobru pripremu

Zasnivanje travnjaka – Za pravilno zasnivanje travnjaka je vrlo bitna dobra i kvalitetna priprema zemljišta koju treba blagovremeno obaviti. Nakon pripreme  sledi setva koju treba obaviti od polovine aprila do polovine oktobra meseca. Van ovog termina setva se NE preporu?uje iz više razloga  Niske temperature mogu oštetiti tek iznikle biljke a preterana vlaga može da izazove truljenje semena i mladih biljaka. ... Read More »