Monday, 29 May, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Travnjaci

Tag Archives: Travnjaci

Travnjaci optimalno vreme košenja

travnjak

  Travnjaci – Pri određivanju optimalne faze korišćenja travnjaka treba voditi računa o prinosu suve materije i sadržaju sirovih proteina.Na momenat optimalne faze korišćenja travnjaka utiče: udeo trava i leguminoza u travnjaku,  količina azota primenjena u proleće, do prvog otkosa i vreme kosidbe. Kada je u pitanju vreme kosidbe, prvi otkos kod trava se koristi u fazi od vlatanja do ... Read More »