Sunday, 22 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Traktor

Tag Archives: Traktor

Konkurs za traktore, priključne mašine AP Vojvodina

krediti rfv poljo fest traktor kako izabrati konkurs za traktore

Konkurs za traktore – Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke poljoprivredne mehanizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini. Konkurs je otvoren do 8. decembra 2017. Predmet podsticaja jesu prihvatljivi troškovi investicije za nabavku novih pogonskih mašina (traktora), kao i novih priključnih mašina i mehanizacije, namenjenih za izvođenje poljoprivrednih radova u ratarstvu, povrtarstvu, hortikulturi, stočarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu. Konkurs ... Read More »

IPARD investicije za gazdinstva – 101 milion evra

ipard investicije vinograd zimsko mirovanje

IPARD investicije – Najvrednija je prva mera IPARD-a, investicije u fizi?ku imovinu gazdinstava – 101,3 milion evra. Evo šta se kroz nju finansira. U okviru IPARD programa za Srbiju, ?ija realizacija bi prema najavama nadležnih trebalo da po?ne ove godine, akreditovane su tri mere. Evropske pare bi?e na raspolaganju za investicije u imovinu poljoprivrednih gazdinstava (prva mera), za preradne kapacitete ... Read More »

Fondacija “Prosperitati” pomaže razvoj sela

konkurs prosperitati krediti za

Fondacija “Prosperitati” –  donosi ?etvrti konkura za pomo? pri kupovini ku?a, zemljišta, polj-mašina … Za tri godine Ma?arska država je opredelila 160 miliona eura za razvoj sela. Do sada je dodeljeno više od 33 miliona eura. Sada je u ponudi još 2 miliona eura za kupovinu ku?a, oko 15 miliona eura za kupovinu zemljišta ( kao povoljni krediti) i  19 ... Read More »

Traktori – podsticaji 1,310 milijardi dinara !!

po meri traktori

Traktori za još 1,310 milijardi dinara – Podsticaji za traktore, ve?i SEDAM puta !! Sa prvobitnih 210.5 miliona dinara podsticaji pove?ani na 1.510,5 miliona dinara!! Nove traktore ?e mo?i da se kupe za dodatnih 1,3 MILIJARDE dinara!! To je omogu?eno izmenom Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi. Smanjena su sredstva namenjena za regresiranje osiguranja useva, plodova – sa 450 miliona dinara ... Read More »

Podsticaji za traktore do 31. maja 2017.

podsticaj

Podsticaji za traktore – JOŠ TRI DANA !! Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u fizi?ku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017. godini, objavljen 4. aprila, menja se u delu koji se odnosi na rok za podnošenje zahteva. U skladu sa ovim Javnim pozivom Zahtev za odobravanje prava na podsticaje podnosi se u ... Read More »

Podsticaji za kupovinu traktora 100 KW

podsticaj

Podsticaji za kupovinu novog traktora – nova šansa za obnovu mehanizacije na gazdinstvu. Maksimalni podsticaj 1,8 miliona dinara , u jednoj kalendarskoj godini. PRAVILNIK O podsticajima ZA INVESTICIJE U FIZI?KU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVOG TRAKTORA (Objavljeno u “Službenom glasniku RS”, broj 29/17 od 24. marta 2017. godine) ?lan 1. Ovim pravilnikom bliže se propisuju podsticaji za investicije u fizi?ku imovinu poljoprivrednog ... Read More »

Tehnika izđubravanja stajnjaka, pravila

stala origano

Tehnika iz?ubravanja ?vrstog stajnjaka –  ?vrsti stajnjak predstavlja mešavinu balege i osoke sa prostirkom. Formira se u objektima sa vezanim i slobodnim sistemom držanja doma?ih životinja sa punim podom uz manje ili ve?e u?eš?e prostirke. ?vrsti stajnjak se iz staja ?isti svakodnevno ili periodi?no, zavisno od na?ina držanja. Za ?iš?enje objekata koriste se razli?ita univerzalna i specijalna sredstva. Ta sredstva ... Read More »

Mehanizacija tokom duge zime

po meri traktori

 Mehanizacija zimi –  Veoma ?esto možemo videti u ekonomskim dvorištima naših poljoprivrednih doma?instava ne zašti?enu i zapuštenu poljoprivrednu mehanizaciju i priklju?ne mašine. Mnogi kvarovi i neispravnosti uzrokovani su upravo nedoma?inskim ?uvanjem i neadekvatnom brigom o mašinama u koje su uložena zna?ajna materijalna sredstva. Nije dovoljno parkirati traktor , kombajn ili bilo koju priklju?nu mašinu pod nadstrešnicu ,garažu ili još gore ... Read More »

IPARD sredstva za novu mehanizaciju

krediti otkup ipard raskid ipard srbija ipard sredstva ipard uslovi

IPARD sredstva su dobro došla našim poljoprivrednicima. Veliki broj traktora u Srbiji su stari više od 25 – 30 godina. Sredstva iz EU ?e omogu?iti obnovu dela mehanizacije koja ?e doprineti pove?anju produktivnosti u poljoprivredi. Sufinansira?e se traktori snage do 100 Kw. Ovde možete pogledati za koliko je potrebno proširiti razli?ite proizvodnje ukoliko želite da dobijete sredstva iz IPARD programa. ... Read More »

TRAKTOR u zimu, konzervacija i zaštita

TRAKTOR u zimu – Kada se traktor stavi van upotrebe na nekoliko meseci u zimskom periodu,preporu?uje se da se obave mere zaštite,kako bi se obezbedilo da na traktoru ne do?e do nekih ošte?enja za vreme stajanja.Prilikom konzervira nja traktor mora biti apsolutno ispravan, ukoliko to nije slu?aj, prvo ga dovesti u ispravno stanje pa tek onda pristupiti konzerviranju. Konzerviran traktor ... Read More »