Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: tov

Tag Archives: tov

Tov junadi pravilan raspored obroka

uzgoj junica lucerkino brašno selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi bejbi - bif selekcija

Tov junadi se može u potpunosti zasnivati na kvalitetnoj silaži, i to pre svega silaži cele biljke kukuruza (3-12 kg/dan), siliranom vlažnom zrnu ili klipu kukuruza (3-7 kg/dan) i odgovarajućim dopunskim proteinskim smešama (1-1,8 kg/dan). Pored silaže cele biljke kukuruza, u tovu junadi se često koriste i silaže od različitih sporednih proizvoda poljoprivrede i prehrambene industrije kao što su: glave ... Read More »

Tov junadi, sve sa sopstvenog poseda

uzgoj junica lucerkino brašno selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi bejbi - bif selekcija

Tov junadi – Poljoprivredna praksa, iskustvo i tradicija poljoprivrednih proizvođača u Šumadiji je uzgoj tj. tov junadi u kategoriji od 150 kg, do 500 kg mase, odnosno tzv. talijansko klanje, ili proizvodnja koja je verificirana već duži niz godina pa i sada kao izvozna i to vrlo tražena kategorija mesa, za zapadno, bliskoistočno a naravno i domaće tržište. Mogućnost ovakvog ... Read More »

Ekonomija tova pilića, veliki brojevi donose više

tov pilića pilići kalcijum fosfor kontrola rasta pilići sistem

Ekonomija tova pili?a. Iskustva pokazuju da je tov 5.000 pili?a ekonomski koristan, ali da jato od 10.000 jedinki donosi dvostruko više profita. Me?utim, kod velikih jata treba ekonomisati još i više jer svaki propust može negativno da se odrazi u finansijskom smislu. Ekonomika tova sastoji se od ukupnog prirasta u kg i troškova tova, a finansijski efekat zavisi od razlike ... Read More »

Guske – uspešan način tova i kljukanja gusaka

Guske – uspešan način tova. Guske su veoma izdržljive i visoko otporne na različite bolesti. Kao izrazito pašna životinja guska može živeti gotovo isključivo od dobre paše. Zahvaljujući ovome, u toku letnjeg perioda ishrana gusaka se može zasnivati na paši uz dodatak manje količine smeše koncentrata na bazi žitarica   ( ječam, ovas, kukuruz), čija količina zavisi od količine i kvaliteta ... Read More »

Uspešan tov svinja u dve faze ISV

koncentrat odlučena prasad isv aromatične materije uspešan tov svinja

Uspešan tov svinja  – Svinje u tovu se drže od 20-25-30 kg, pa sve do 95-115 kg/ po tovljeniku, pri čemu postižu prirast u od 75-80 kg/ po tovljenika. Tov može biti jednofazni i dvofazni. Jednofazni – kada su svinje od početka do kraja u jednoj grupi. Dvofazni iz dve faze predtov  (od 20-30 pa do 50-60 kg/ tovljenika) a ... Read More »

PILIĆI kako uspešno gajiti piliće za tov

PILI?I kako uspešno zapo?eti tov – Gajenje, odnosno tov pili?a podrazumeva na?in držanja, hranjenja, napajanja i zaštite zdravlja pili?a, sa ciljem dobijanja što težeg pileta, uz što manji utrošak hrane i gubitak usled bolesti. U industrijskom tovu, koji obi?no traje 42 dana pili?i dostignu telesnu masu od 1,8 do 2,1kg. uz utrošak hrane od 1,8 do 2kg za 1kg prirasta ... Read More »