Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: tov

Tag Archives: tov

Uspešan tov svinja u dve faze ISV

uspešan tov odlučena prasad posle isv savremeni uzgoj

Uspešan tov svinja  – Svinje u tovu se drže od 20-25-30 kg, pa sve do 95-115 kg/ po tovljeniku, pri čemu postižu prirast u od 75-80 kg/ po tovljenika. Tov može biti jednofazni i dvofazni. Jednofazni – kada su svinje od početka do kraja u jednoj grupi. Dvofazni iz dve faze predtov  (od 20-30 pa do 50-60 kg/ tovljenika) a ... Read More »

Tov junadi pravilan raspored obroka

tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi siliranje perka

Tov junadi se može u potpunosti zasnivati na kvalitetnoj silaži, i to pre svega silaži cele biljke kukuruza (3-12 kg/dan), siliranom vlažnom zrnu ili klipu kukuruza (3-7 kg/dan) i odgovarajućim dopunskim proteinskim smešama (1-1,8 kg/dan). Pored silaže cele biljke kukuruza, u tovu junadi se često koriste i silaže od različitih sporednih proizvoda poljoprivrede i prehrambene industrije kao što su: glave ... Read More »

Tov junadi, sve sa sopstvenog poseda

tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi siliranje perka

Tov junadi – Poljoprivredna praksa, iskustvo i tradicija poljoprivrednih proizvo?a?a u Šumadiji je uzgoj tj. tov junadi u kategoriji od 150 kg, do 500 kg mase, odnosno tzv. talijansko klanje, ili proizvodnja koja je verificirana ve? duži niz godina pa i sada kao izvozna i to vrlo tražena kategorija mesa, za zapadno, bliskoisto?no a naravno i doma?e tržište. Mogu?nost ovakvog ... Read More »

Ekonomija tova pilića, veliki brojevi donose više

pilići sistem kalcijum fosfor ekonomija tova

Ekonomija tova pilića. Iskustva pokazuju da je tov 5.000 pilića ekonomski koristan, ali da jato od 10.000 jedinki donosi dvostruko više profita. Međutim, kod velikih jata treba ekonomisati još i više jer svaki propust može negativno da se odrazi u finansijskom smislu. Ekonomika tova sastoji se od ukupnog prirasta u kg i troškova tova, a finansijski efekat zavisi od razlike između ... Read More »

Guske – uspešan način tova i kljukanja gusaka

Guske – uspešan na?in tova. Guske su veoma izdržljive i visoko otporne na razli?ite bolesti. Kao izrazito pašna životinja guska može živeti gotovo isklju?ivo od dobre paše. Zahvaljuju?i ovome, u toku letnjeg perioda ishrana gusaka se može zasnivati na paši uz dodatak manje koli?ine smeše koncentrata na bazi žitarica   ( je?am, ovas, kukuruz), ?ija koli?ina zavisi od koli?ine i kvaliteta ... Read More »

PILIĆI kako uspešno gajiti piliće za tov

PILI?I kako uspešno zapo?eti tov – Gajenje, odnosno tov pili?a podrazumeva na?in držanja, hranjenja, napajanja i zaštite zdravlja pili?a, sa ciljem dobijanja što težeg pileta, uz što manji utrošak hrane i gubitak usled bolesti. U industrijskom tovu, koji obi?no traje 42 dana pili?i dostignu telesnu masu od 1,8 do 2,1kg. uz utrošak hrane od 1,8 do 2kg za 1kg prirasta ... Read More »