Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: TOV JUNADI

Tag Archives: TOV JUNADI

Tov junadi pravilan raspored obroka

uzgoj junica lucerkino brašno selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi bejbi - bif selekcija

Tov junadi se može u potpunosti zasnivati na kvalitetnoj silaži, i to pre svega silaži cele biljke kukuruza (3-12 kg/dan), siliranom vlažnom zrnu ili klipu kukuruza (3-7 kg/dan) i odgovarajućim dopunskim proteinskim smešama (1-1,8 kg/dan). Pored silaže cele biljke kukuruza, u tovu junadi se često koriste i silaže od različitih sporednih proizvoda poljoprivrede i prehrambene industrije kao što su: glave ... Read More »

Podsticaji poljoprivrede i ruralnom razvoju 2018.

Podsticaji za 2018. krediti otkup ipard raskid ipard srbija ipard sredstva ipard uslovi IPARD II ipard program IPARD DVA

Podsticaji poljoprivrede i ruralnom razvoju – direktna plaćanja. Tokom 2018. godine za poljoprivredu , kao podsticajna sredstva , je namenjeno za direktna plaćanja 17. 038.248,00 dinara.  Sredstva iz člana 2. ove uredbe raspoređuju se za sledeće programske aktivnosti/projekte: 1) direktna plaćanja; 2) mere ruralnog razvoja; 3) kreditnu podršku u poljoprivredi; 4) posebne podsticaje; 5) IPARD podsticaje.   Član 5. Obim ... Read More »

TOV JUNADI silažom tek posle dva meseca života

zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum zimski način jalovost kalijum manjak ispaša trave na pašnjacima mineralni sastav trave kaolekovi

 TOV JUNADI silažom. – Na osnovu dosadašnjih iskustava i saznanja ne preporučuje se upotreba silaže u ishrani teladi pre nego što navrše dva meseca. U tom uzrastu telad još nema razvijenu mikrofloru predželudca koja će inhibirati aktivnost mikroorganizama iz silaže. Zbog toga se ovoj kategoriji silaža može davati tek od trećeg ili četvrtog meseca, s tim da se počne sa vrlo ... Read More »

Otkup kukuruza za Robne rezerve po 23 dinara / kg

kukuruz setva vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza norma djubrenja divlji sirak koncentrati njihov sastav izbor hibrida

Otkup kukuruza i razmena kukruza za utovljene svinje i junad. Državne robne rezerve predložile su Vladi da donese odluku o otkupu 22.000 tona merkantilnog kukuruza ovogodišnjeg roda po ceni od 23,00 din/kg. Ovaj otkup predvi?en je u finansijskom planu Robnih rezervi, preneo je agroservis.rs Otkup kukuruza ?e se odvijati preko Produktne berze u Novom Sadu i u Rezervama o?ekuju da ?e ... Read More »

Tov junadi, sve sa sopstvenog poseda

uzgoj junica lucerkino brašno selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi bejbi - bif selekcija

Tov junadi – Poljoprivredna praksa, iskustvo i tradicija poljoprivrednih proizvođača u Šumadiji je uzgoj tj. tov junadi u kategoriji od 150 kg, do 500 kg mase, odnosno tzv. talijansko klanje, ili proizvodnja koja je verificirana već duži niz godina pa i sada kao izvozna i to vrlo tražena kategorija mesa, za zapadno, bliskoistočno a naravno i domaće tržište. Mogućnost ovakvog ... Read More »