Monday, 21 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: “Terra Madre Serbia”

Tag Archives: “Terra Madre Serbia”

Lucerka – seno ili senaža, šta je bolje ?

lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke

Lucerka – se kod nas naj?eš?e konzerviše sušenjem i to prirodno na suncu i na zemlji sa ciljem dobijanja sena. Me?utim, pri tome dolazi do najve?ih gubitaka u hranljivim materijama, pa je preporuka pripremanje senaže od lucerke. Ovaj postupak konzervisanja kabaste sto?ne hrane ima brojne prednosti u odnosu na pripremu sena koje se ogledaju u manjim gubicima, manjoj zavisnosti od ... Read More »

Prvi festival “Terra Madre Serbia” u Futogu

Prvi festival “Terra Madre Serbia” koji okuplja male poljoprivredne proizvo?a?e ?uvare biodiverziteta i promotere lokalnog razvoja bi?e održan 30 i 31. oktobra u Futogu uporedo sa 16. Futoškom kupusijadom. Tom prilikom predstavi?e se oko 30 proizvo?a?a tradicionalne hrane iz cele Srbije ?iji su proizvodi deo projekta Riznica ukusa (Ark of taste). Tera Madre (majka zemlja) je mreža koju  2004. godine ... Read More »