Monday, 19 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: “Terra Madre Serbia”

Tag Archives: “Terra Madre Serbia”

Lucerka – seno ili senaža, šta je bolje ?

lucerka lucerkina buba senaža pravilna

Lucerka – se kod nas najčešće konzerviše sušenjem i to prirodno na suncu i na zemlji sa ciljem dobijanja sena. Međutim, pri tome dolazi do najvećih gubitaka u hranljivim materijama, pa je preporuka pripremanje senaže od lucerke. Ovaj postupak konzervisanja kabaste stočne hrane ima brojne prednosti u odnosu na pripremu sena koje se ogledaju u manjim gubicima, manjoj zavisnosti od vremenskih ... Read More »