Friday, 14 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Temperatura voćarima

Tag Archives: Temperatura voćarima

Temperatura faktor koji određuje uspeh voćarima

hloroza leti kajsija apopleksija nova temperatura faktor kalemljenje na

Temperatura faktor – Svi fiziološki i biohemijski procesi odvijaju se samo u određenim granicama temperature. Za sve osnovne fiziološke procese, kao što su fotosinteza, disanje, transpiracija ili apsorpcija vode i mineralnih materija iz zemljišta, postoje tri kardinalne tačke: minimum, optimum i maksimum temperature. Optimum je vrednost temperature pri kojoj se dati proces odvija najintenzivnije. Minimum i maksimum su kritične temperature ... Read More »