Wednesday, 20 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: SUŠENJE

Tag Archives: SUŠENJE

Leska posle berbe – kako čuvati lešnik ?

leska sistemi leska zasadi lešnik uslovi leska posle

Leska posle berbe – Sve više je zasada leske u Srbiji. Kompanija Ferrero je u Vojvodini već podigla svoje zasade – 600 hektara kao i podršku da se zasnuju zasadi leske na površini kod kooperanata na 1.000 hektara. Kupci sadnica iz “Ferrero” rasadnika imaće pravo prvenstva pri otkupu do šeste godine uzgoja. Srbija uvozi najveći deo svojih potreba za lešnikom ... Read More »

BELI LUK načini prerade i dobijeni proizvodi

milion od beli luk načini

Beli luk je veoma cenjeno povrće. Mogućnosti čuvanja su razne, jedna od njih je njegovo sušenje ili proizvodnja eteričnih ulja. Velika je mogućnost plasmana proizvoda koja ukazuju na zdravstvene koristi upotrebe proizvoda od belog luka. Momentalna cena od 120 – 140 dinara za kilogram je za proizvođače niska.  Prerada je možda nova šansa ? Tehnologija obrade belog luka Sušenje belog ... Read More »

Leska plodovi prvo osušiti, zatim skladištiti

leska - štetnici uzgojni oblici orezivanje leske leska plodovi

Leska plodovi – Sušenje je mera koju treba obavezno primeniti jer u protivnom može doći pojave buđi i propadanja plodova. Još prilikom berbe jedan deo plodova pašće zajedno sa omotačem. Omotač sadrži znatno više vode pa ga zato treba skinuti. Plodovi koji su obrani zajedno sa omotačem a nemožemo ih ručno skinuti odmah, prvo se suše 6 do 8 dana na ... Read More »

Aromatično bilje – sušenje kao vid čuvanja

neven lekovito bilje aromatično bilje

Aromatično bilje – Sušenje je jedan od najstarijih načina konzerviranja, odnosno prerade svežeg biljnog materijala. Koristi se vrlo često kao glavni način obrade, posle skupljanja ili njegove proizvodnje u polju, radi smanjivanja vlage u ubranim biljnim delovima na nivo koji obezbeđuje nesmetano čuvanje, odnosno manipulaciju do konačne upotrebe. Sveže biljne delove koji predstavljaju rod treba sušiti tako da sa?uvaju boju ... Read More »

Suva šljiva za izvoz ili bolje je u rakiju ?

rod šljiva šljive za izvoz cena niska

Suva šljiva za izvoz – Sušenje šljive – Plodovi namjenjeni sušenju moraju biti zreli, zdravi, sa harmoničnim odnosom šećera i kiselina, takođe moraju biti i odgovarajuće veličine i bez mehaničkih oštećenja. Najkvalitetnijom sortom šljiva za sušenje smatra se Požegača,a kod nas se najviše za sušenje koristi Stenlej.( Ova sorta se ubraja u tip cepača, lako se odvaja koštica od mezokarpa). Berbu ... Read More »

SUŠENJE MESA 2

suseno sajam etno sušenje mesa

Sušenje mesa divljači, gljiva, voća na improvizovani način. Ako se nađete u neobičnoj situaciji, na neuslovnoj lokaciji, a želite da lekovito bilje, divlje voće, ulov ribe, meso divljači termički obradite ( osušite ) evo nekih predloga za Vas. Sušnica se može brzo improvizovati od sanduka ili bureta, kojima su izbijena oba dna i koji su stavljeni na jamu iskopanu u zemlji ... Read More »

KOSAČICE i kondicioneri štede vreme za sušenje

fendt kosačice senaža setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci

KOSAČICE i kondicioneri – Kosidba sena, shodno uslovima i mogućnostima može da se obavlja ručno ili na savremen način upotrebom  namenske mehanizacije. Metod  ručne kosidbe još uvek je zastupljen u našim krajevima, ali prevashodno na malim  površinama, u izrazito ekstenzivnim uslovima uzgoja stoke ili na  planinskim travnjacima i teško  pristupačnim terenima za upotebu mehanizacije. Kosidba zelane mase na ovaj  način ... Read More »

Kukuruz sušenje – visok sadržaj vlage otežava postupak

kukuruz sušenje kukuruzna zlatica balans kukuruz otkup etanol kukuruz zahtevi

Kukuruz sušenje  – Visok sadržaj ulja otežava skladištenje kukuruza jer lako užegne. Kukuruz se čuva u zrnu ili u klipu. Da bi se skladištio , kukuruz se najpre suši ili dosušuje u sušarama , provetrava . Cilj sušenja je da se zrnu kukuruza  smanji višak vlage na onoliko vlage koliko je neophodno za latentni život semena. Iz tog razloga sušenje ... Read More »

SUŠENJE POVRĆA viši stepen obrade, veća dobit

sušenje povrća paprika bakterioza susenje povrca kalcijum manjak paprika prinosi sadnja rane paprike

SUŠENJE  POVRĆA VEĆA DOBIT – Cilj svakog konzervisanja hrane je sprečavanje razmnožavanja i razvoja mikroorganizama. Sušenje povrća (dehidraacija) je postupak kojim se iz svežeg povrća odstranjuje voda. Pod kontrolisanim uslovima temperature, vlažnosti i vazdušnih struja dolazi do isparavanja vode do te mere da se obezbedi određeni kvalitet i vremenska trajnost proizvoda.  Pri ovom načinu konzervisanja, mikroorganizmi većinom ne uginjavaju, ali ... Read More »