Wednesday, 21 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: supstrati

Tag Archives: supstrati

Supstrati kvalitet – supstrati za ožiljavanje biljaka

premingovano seme klijavost semena đubrenje depozitorima ph vrednost organsko seme supstrati kvalitet deklarisano seme mikrobiološka poljska klijavost

Supstrati kvalitet – supstrati za ožiljavanje. Supstrati za ožiljavanje su karekteristični za cvećarsku i rasadničku proizvodnju, tako da se za tu svrhu koriste: pesak, perlit, treset, humograph i Jiffy-7 tresetna saksija. Mogu se koristiti u čistom obliku ili pomešani. Pesak je mineralnog porekla sa neutrlane pH rekacije. Loše zadržava vodu, ali pri punoj zasićenosti vodom ima loš vazdušni režim. Čist pesak ... Read More »

Supstrati za ožiljavanje u rasadničarskoj proizvodnji

dezinfekcija supstrata topla leja pikiranje rasada

Supstrati za ožiljavanje su karekteristi?ni za cve?arsku i rasadni?ku proizvodnju, tako da se za tu svrhu koriste: pesak, perlit, treset, humograph i Jiffy-7 tresetna saksija. Mogu se koristiti u ?istom obliku ili pomešani. Pesak je mineralnog porekla sa neutrlane pH rekacije. Loše zadržava vodu, ali pri punoj zasi?enosti vodom ima loš vazdušni režim. ?ist pesak se sve re?e koristi za ... Read More »

Supstrati smeše za setvu, ožiljavanje negu useva

analiza glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta žičnjaci štetnici izvori zakišeljavanja zemljišta ph zemljišnog vrste zemljišta

Supstrati smeše – Spravljanje i priprema zemljišnih smeša. Za setvu, ožiljavanje i negu useva koriste se smeše od više komponenata ili gotove fabri?ke mešavine u zavisnosti od potreba biljke, na?ina njenog razmnožavanja i mesta daljeg uzgoja. Supstrati za ožiljavanje reznica Smeša treseta (pH 3,5-4,5) i perlita ili peska u odnosu 1:1 Direktno zabadanje reznica u Jiffy-7 saksiju ili Grodan kocke Zemljišna ... Read More »