Monday, 23 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Sudanska trava

Tag Archives: Sudanska trava

ZELENI krmni konvejer od proleća do jeseni

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Zeleni krmni konvejer predstavlja plansku, organizovanu proizvodnju zelene stočne hrane od ranog proleća do kasno u jesen, a u nekim uslovima i početkom zime. Razvijena stočarska proizvodnja, prvenstveno proizvodnja mleka i mesa, zahteva organizovanu proizvodnju dovoljnih količina kvalitetne i jeftine kabaste stočne hrane. Ishrana domaćih životinja zelenom krmom je najracionalnija jer su troškovi najniži, a najveći je koeficient iskorišćenja u poređenju sa ... Read More »

Zeleni krmni konvejer je kvalitetno hranivo

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Zeleni krmni konvejer zahteva dobru organizovanost, tehničku opremljenost, veliku dinamiku i besprekornu radnu i tehnološku disciplinu. Pridodajući tome činjenicu, da je rad nedovoljno stimulisan, da se oseća nedostakat kadrova, prvenstveno u proizvodnji krme, jasno je zašto se,čak i na uzornim imanjima, izbegava organizacija proizvodnje zelene krme po sistemu zelenog krmnog konvejera. Razvijeno stočarstvo traži dobro smišljenu i racionalno organizovanu proizvodnju ... Read More »

Sudanska trava je odličan izbor za stočare

Sudanska trava je vredna krmna biljka, odlikuje se visokim prinosom krme koja je dobrog kvaliteta. Poseban zna?aj ima u ishrani svih preživara i konja, koristi se za, napasanje, ishranu u zelenom stanju, za spremanje senaže i silaže. Sudansku travu treba gajiti u plodoredu. Seje se naj?eš?e posle strnih žita i ?ubrenih okopavina, monokulturu treba izbegavati jer iscrpljuje zemljište pa je ... Read More »

Sudanska trava za ishranu preživara i konja

 Sudanska trava je vredna krmna biljka, odlikuje se visokim prinosom krme koja je dobrog kvaliteta. Poseban zna?aj ima u ishrani svih preživara i konja, koristi se za, napasanje, ishranu u zelenom stanju, za spremanje senaže i silaže. Sudansku travu treba gajiti u plodoredu.  Seje se naj?eš?e posle strnih žita i ?ubrenih okopavina, monokulturu treba izbegavati jer iscrpljuje zemljište pa je ... Read More »