Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: srbija

Tag Archives: srbija

Organski uzgoj njegove šanse i problemi

organski proizvodi na pesticidi organski uzgoj

Organski uzgoj – mnogo je nedoumica , razloga za i protiv bavljenja organskim načinom proizvodnje voća, povrća, mesa … Evropska unija podstiče razvoj prganskog načina proizvodnje sa 600 – 800 eura po hektaru.Austrija je jedan od lidera – 21% poljoprivrednog zemljišta je pod organskim uzgojem, čak  18% farmi takođe. Pod organskim uzgojemje 552.000 hektara dok je u sistem uključeno 21.000 ... Read More »

Zadruge u Srbiji – udružite se za uspeh

zadruga

Zadruge u Srbiji – nesporna je prednost zadruga, u celom svetu više od 800 miliona je ?lanova zadruga. Pokrenuta je akcija 500 zadruga u 500 sela Srbije. Verujemo da ?e Prvi sajam zadrugarstva u Beogradu, koji se održava 30. juna na Trgu Republike, u 11 sati.  Novi ” Vodi? kroz zadrugarstvo Srbije” koji su priredili Dr Danilo Tomi?, Branislav Gulan ... Read More »

Podsticaji za investicije u nove mašine, opremu ….

podsticaj ipard drugi poziv

Podsticaji za investicije u nove mašine, opremu ….Pravilnikom se bliže propisuju vrste podsticaja za podršku programima koji se odnose na unapre?enje konkurentnosti kroz podsticaje za investicije u fizi?ku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme i kvalitetnih priplodnih grla, uslovi i na?in ostvarivanja prava na podsticaje, kao i obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalni iznos ... Read More »

Mehanizacija je osnova uspeha – KITE

po meri traktori spit

Mehanizacija u savremenoj poljoprivredi Vam daje osnovu za uspeh. Kvalitet i dugove?nost je odlika mašina JOHN DEERE. Ponovo ih u Srbiji možete kupiti od ovlaš?enog dilera – KITE d.o.o., ?iji je osniva? kompanija KITE Zrt iz Ma?arske sa 40 godina iskustva uspešnog poslovanja. U paleti proizvoda ?e biti zastupljene i poljoprivredna oprema renomiranih evropskih i ameri?kih proizvo?a?a. Od 1. maja ... Read More »

Konkurs za unapređenje turističke ponude Srbije

ipard II rural ipard za mlade

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turisti?ke ponude Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turisti?ke ponude u 2017. godini. Konkursom je predvi?ena dodela kreditnih sredstava za unapre?enje kvaliteta turisti?ke ponude i intenziviranje njenog koriš?enja, izgradnju turisti?ke infrastrukture i suprastrukture kao i uskla?ivanje turisti?kih kapaciteta sa Zakonom o turizmu. Pravo ... Read More »

Borealis L.A.T. predstavlja uredjaj N-Pilot®

n pilot

Borealis L.A.T predstavlja novi ure?aj N-Pilot® u Srbiji. Inovativni novi dijagnosti?ki ure?aj Kompanija Borealis, vode?i snabdeva? inovativnih rešenja u oblasti poliolefina, baznih hemikalija i ?ubriva, objavljuje da njena vode?a kompanija za veleprodaju i distribuciju ?ubriva, Borealis L.A.T, pokre?e N-Pilot®, novi inovativni dijagnosti?ki ure?aj, ?iji je cilj da pomogne u optimizaciji primene azotnog ?ubriva u Srbiji. U svetlu globalnog izazova o ... Read More »