Monday, 11 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: sorte

Tag Archives: sorte

Bolesti u jabučnjaku i nove sorte jabuka

stratifikovanje semena bolesti u jabučnjaku

Bolesti u jabučnjaku nanose velike štete. Nauka se bori da razvije sorte koje su više otporne na bolesti ČAĐAVE KRASTAVOSTI [Venturia ineaqualis (Cooke)Wint.] i Erwinia amylovora. Ispitivanja su vršena na podlogama i odre?enim sortama jabuka. Rezultati su tu. BIOLOŠKE I PRIZVODNE OSOBINE SORTI JABUKE OTPORNIH NA PROUZROKOVAČA ČAĐAVE KRASTAVOSTI [Venturia ineaqualis (Cooke)Wint.] Đorđević Boban, Vulić Todor, Đurović Dejan, Milatović Dragan, Zec ... Read More »

Jagode nove sorte osvajaju naše njive

siva trulež jagode

Jagode nove sorte – mi Vam predstavljemo tri nove sorte jagoda koje polako osvajaju tržište: vendi, vivaldi i džajv. Vendi (WENDY), savršen po?etak sezone Wendi je jedna od najranijih sorti jagode prilago?ena uslovima umereno-kontinentalne klime. O?ekivani po?etak berbe je kraj aprila-po?etak maja meseca. Formira snažan bokor sa dugim rodnim gran?icama koje ostaju poluuspravne u prvoj seriji berbe. Karakteriše se uniformnim, ... Read More »

Podloge za vinovu lozu – izbor za vinograd

rezidba lozne podloge za vinovu lozu tri osnovna principa faze razvoja

Podloge za vinovu lozu – Postoji stara izreka da se “vino pravi u vinogradu”. Ova izreka je u mnogome ta?na. Ra?una treba voditi ne samo pri izboru sortimenta nego i pri izboru lozne podloge. Odabir podloge za vinovu lozu je odluka koja se donosi pre podizanja vinograda. Odluka koju ?e podlogu vinogradar upotrebiti za konkretnu sortu zavisi od interakcije agroekoloških uslova ... Read More »

Autohtone sorte projekat ” Cross tree ” Hrvatske i Srbije

autohtone sorte jabuka boja jabuke izvoz poljoproizvoda j

Autohtone sorte ?e biti polazna osnova za dalji razvoj kvalitetnog sadnog materijala. Projekat   “Razvoj novih tipova sadnog materijala za vo?arstvo u usponu, baziran na lokalnim genetskim resursima i savremenim tehnologijama”, skra?eno “Cross tree” u zajedni?kom nau?nom naporu kroz IPA projekat Hrvatske I Srbije. Vrednost projekta je  524.000 evra od ?ega je 85 odsto sredstava odobrila EU, a preostalih 15 odsto ... Read More »

Dani fruskogorskih vina u SKC Fabrika – Novi Sad

dani fruskogorskih vina

Dani fruskogorskih vina – Ustanova studentski kulturni centar Novi Sad ?e u petak i subotu, 13. i 14. oktobra 2017. organizovati manifestaciju pod nazivom “Dani fruškogorskih vina”. Doga?aj ?e se odigravati u prostoru SKC Fabrika u tzv. Kineskoj ?etvrti u Novom Sadu (Bul. despota Stefana 5), od 18 do 24 h. Dani fruskogorskih vina u SKC Fabrika – Novi Sad ... Read More »

Višnje – najpoznatije sorte višanja za dobar prihod

trešnja višnja formiranje rezidba višnja

Višnje – Postoji velik broj višanja, me?utim naj?eš?e su Obla?inska višnja i Šumadinka. Obla?inska višnja- Poznato je i predstavlja skup raznih klonova krupno?e i plodnosti. Sazreva krajem druge dekade juna, nekoliko dana pre Rekselea. Plod je mali, oko 3-3,5 g, okrugli oblici, tamno crvene boje. Meso je so?no, polukruto, obojeno, kiselo slatko i ugodno aromu. Bogat je osnovnih hemijskih komponenti. ... Read More »

Voćnjak i dobar rod – uslovi uspeha

Vo?njak i dobar rod – Na nerodnost vo?aka, što se najviše sagledava u odsustvu formiranja cvetnih pupoljaka, uti?u razli?iti ?inioci i uslovi gajenja, kao i stanja razvoja pojedinih individua tokom ontogenetskog razvoja, od za?etaka života biljaka do prirodne smrti.            Mladala?ki period je razvoj vo?aka vegetativno razmnoženih od sadnje do plodonošenja. Mladala?ka nerodnost vo?aka najviše zavisi od podloge, sorte i ... Read More »

OVAS za dobru ishranu mlečnih goveda

Ovas (Zob) za dobru ishranu je vrlo stara ratarska biljka koja se  koristila  za pravljenje hleba, a danas u ljudskoj ishrani se koristi dosta manje. Najve?i deo proizvedenih koli?ina ovsa se koristi za ishranu stoke, kao i u industrijskoj preradi. Ovas nema velikih zahteva za toplotom, klijanci su izdržljivi u prole?e, podnose niske temperature ali u toku leta kada su ... Read More »

Rane sorte stonog groždja za prave sladokudsce

rane sorte

Rane sorte stonog groždja – tržište traži kvalitetne, mirisne sorte. Nije sve u vinu, može se grož?e gajiti i za prodaju u svežem stanju i zaraditi.  KardinalSorta je selekcionisana u Kaliforniji (SAD). Drugih sinonima nema. Veoma je zastupljena u svim vinogorjima Srbije.Odlikuje se veoma bujnim ?okotom, ima hermafroditan cvet, oplodnja je nesto slabija ukoliko u vreme cvetanja nastupi kišni period. ... Read More »