Sunday, 23 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: sorte

Tag Archives: sorte

Višnje – najpoznatije sorte višanja za dobar prihod

prihrana višnje rezidba voćaka višnje trešnja višnja formiranje rezidba višnja zelena rezidba ospičavost lišća formiranje krune meliorativno đubrenje

Višnje najpoznatije sorte – Postoji velik broj višanja, međutim najčešće su Oblačinska višnja i Šumadinka. Oblačinska višnja- Poznato je i predstavlja skup raznih klonova krupnoće i plodnosti. Sazreva krajem druge dekade juna, nekoliko dana pre Rekselea. Plod je mali, oko 3-3,5 g, okrugli oblici, tamno crvene boje. Meso je sočno, polukruto, obojeno, kiselo slatko i ugodno aromu. Bogat je osnovnih ... Read More »

Orah izbor raspored sorti u zasadu – bogat rod

orah izbor orah zahvalna

Orah izbor raspored sorti u zasadu – Za normalan rast i razvoj oraha, za redovno plodonošenje i dobijanje visokih prinosa kvalitetnih plodova potrebni su određeni uslovi u prvom redu klimatski i zemljišni. Poznavanje uslova zemljišta i klime koji su najpogodniji za gajenje oraha omogućava i izbor najpovoljnijeg staništa za njegovo gajenje i primenu agrotehnike koja će omogućiti sigurnu i ekonomičnu proizvodnju. ... Read More »

Sorte stonog grožđa – otporne na bolesti vinove loze

ožegotine na plodovima sorte vinove loze sorte stonog

 Sorte stonog grožđa pogodne za gajenje bez upotrebe pesticida –  U poslednje vreme postoji tendencija za gajenjenjem grožđa na malim površinama, uglavnom okućnicama, u nekomercijalne svrhe, već za ličnu potrošnju. To podrazumeva izbor onih sorti koje se mogu gajiti bez primene pesticida ili njihovu upotrebu svesti na najmanju meru. Da bi se na okućnici proizvelo zdravo i kvalitetno stono grožđe, veliku ... Read More »

Kruške na tržištu imaju dobru poziciju

kruške na tržištu

Kruške na tržištu – Srbija veliku pažnju poklanja jabuci i njenom plasmanu na tržište, ali nekako se malo pažnje posvećuje krušakama. Cena krušaka ima manje oscilacije i dobru tražnju na tržištu – domaćem i stranom. Naši voćari se drže dobro poznatih sorti , ali sve veći je broj naučnih ustanova koje stvaraju nove, klupske sorte krušaka. Klupske sorte možda imaju ... Read More »

Sorte vinove loze otporne na bolesti – hibridi

ožegotine na plodovima sorte vinove loze sorte stonog

Sorte vinove loze – naučnici su uspešno uzgojili sorte vinove loze  interspecies sorte. Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu na Oglednom dobru u Sremskim Karlovcima ima 8 novih interspecies sorti – Petra, Bačka, Panonia, Morava , Lasta,  Petka, Karmen, Rubinka. Sve su one otporne ili značajno otporne na gljivične bolesti. Klimatske promene su uslovile da vinogradari potraže nove sorte koje lakše podnose ... Read More »

Rane sorte stonog groždja za prave sladokudsce

grozd rane sorte kvalitetne sorte koeficijent rodnosti

Rane sorte stonog groždja – tržište traži kvalitetne, mirisne sorte. Nije sve u vinu, može se grožđe gajiti i za prodaju u svežem stanju i zaraditi.  KardinalSorta je selekcionisana u Kaliforniji (SAD). Drugih sinonima nema. Veoma je zastupljena u svim vinogorjima Srbije.Odlikuje se veoma bujnim čokotom, ima hermafroditan cvet, oplodnja je nesto slabija ukoliko u vreme cvetanja nastupi kišni period. ... Read More »

Orah sorte izbor odlučuje prihod po hektaru

rezidba oraha zasad oraha orah sorte siva pegavost oraha

Orah sorte izbor – Pravilan izbor sorte oraha pri planiranju zasada, određivanje rastojanja pri sadnji i načinu formiranja krune, zavisi od tri tipa plodonošenja oraha: Terminalno plodonošenje – mešoviti pupoljci nalaze se isljučivo na vrhu jednogodišnjih grančica. Jaka apikalna dominacija sprečava grananje i inhibira razvoj bočnih pupoljaka. Plodovi su zbog toga uglavnom na periferiji krune. U ovu grupu spade većina sorti ... Read More »

Bolesti u jabučnjaku i nove sorte jabuka

jabuka svet stratifikovanje semena bolesti u jabučnjaku jabuka trešnja

Bolesti u jabučnjaku nanose velike štete. Nauka se bori da razvije sorte koje su više otporne na bolesti ČAĐAVE KRASTAVOSTI [Venturia ineaqualis (Cooke) Wint.] i Erwinia amylovora. Ispitivanja su vršena na podlogama i određenim sortama jabuka. Rezultati su tu. BIOLOŠKE I PRIZVODNE OSOBINE SORTI JABUKE OTPORNIH NA PROUZROKOVAČA ČAĐAVE KRASTAVOSTI [Venturia ineaqualis (Cooke)Wint.] Đorđević Boban, Vulić Todor, Đurović Dejan, Milatović Dragan, ... Read More »

Jagode nove sorte osvajaju naše njive

jagode berba marmolada siva trulež jagode jagoda sadnja

Jagode nove sorte – mi Vam predstavljemo tri nove sorte jagoda koje polako osvajaju tržište: vendi, vivaldi i džajv. Vendi (WENDY), savršen po?etak sezone Wendi je jedna od najranijih sorti jagode prilago?ena uslovima umereno-kontinentalne klime. O?ekivani početak berbe je kraj aprila-po?etak maja meseca. Formira snažan bokor sa dugim rodnim grančicama koje ostaju poluuspravne u prvoj seriji berbe. Karakteriše se uniformnim, jarko ... Read More »

Podloge za vinovu lozu – izbor za vinograd

grahorice rezidba lozne podloge za vinovu lozu tri osnovna principa faze razvoja

Podloge za vinovu lozu – Postoji stara izreka da se “vino pravi u vinogradu”. Ova izreka je u mnogome tačna. Računa treba voditi ne samo pri izboru sortimenta nego i pri izboru lozne podloge. Odabir podloge za vinovu lozu je odluka koja se donosi pre podizanja vinograda. Odluka koju će podlogu vinogradar upotrebiti za konkretnu sortu zavisi od interakcije agroekoloških uslova vinogradarskog ... Read More »