Saturday, 21 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Skladišta

Tag Archives: Skladišta

Mere IPARD za ruralni razvoj, uzgoj voća i povrća

dani ferrari mere ipard

Mere IPARD za kupovinu traktora do 100  kW snage – Jedna od mera podrške ruralnom razvoju su i investicije u sektoru za voće i povrće. Nakon objavlji-vanja konkursa, prijave koje stignu potpune, pravo-vremeno i u skladu sa uslovima akta o provođenju mera i javnog konkursa će biti pregledane po redosledu njihovog pristizanja. Nakon što IPARD agencija obradi javni formular. Na temelju kriterijuma rangiranja ... Read More »

Skladišta – kako zaštititi lagerovane kulture

razvoj poljoprivrede sačuvajte rod skladišta

Skladišta kako zaštititi – Šteto?ine u skladištima spremljenih žitarica – ?esto su zaostale koli?ine uskladištenog žita izvor napada na novim proizvodima. Kriti?na mesta koja treba prekontrolisati u cilju detekcije su tamni uglovi, otpad, zaostale koli?ine starih proizvoda, oko prozora, ventilacionih otvora i dr., a isklju?ivo tražiti žive insekte. Mere borbe u suzbijanju ovih šteto?ina su kurativne kojima se suzbijaju šteto?ine koje ... Read More »

SKLADIŠTA spremiti za nastupajuću žetvu

razvoj poljoprivrede sačuvajte rod skladišta

Skladišta za pšenicu –  Poljoprivrednie proizvo?a?i pre unošenja pšenice, odnosno lagerovanja, treba pripremiti skladišni prostor za pšenicu. Pšenica se obi?no lageruje u magacinima, tavanima i drugim skladištima. Napred navedena skladišta treba prvo isprazniti i to tako što ?emo odstraniti prošlogodišnje ostatke lagerovane pšenice. Posle ovog mehani?kog ?iš?enja skladišta, izvodi se ” hemijsko ?iš?enje ” tj. vlažna dezinsekcija kojom se vrši ... Read More »

Podna skladišta za bolji ekonomski rezultat

Podna skladišta i tipovi podnih skladišta – Podna skladišta se nalaze pri pogonima za preradu, manjih su i srednjih kapaciteta. Ova skladišta mogu biti smještena iznad nivoa pogona (na spratu), u nivou pogona i ispod nivoa pogona. Podna skladišta iznad nivoa pogona su povoljnija jer omogu?avaju doziranje sirovina u koli?ini potrebnoj za odre?enu proizvodnju. Podno skladište u nivou pogona ima ... Read More »

Skladišta pšenice pred žetvu dezinsekcija

Skladišta pšenice – Poljoprivredne proizvo?a?e,?eka važna obaveza spremanja skladišta za žitarice. Uskladištene proizvode treba sa?uvati do slede?e žetve. Uskladištene žitarice naj?eš?e napadaju žitni žišci i moljci, kao i razne grinje, pa s toga o higijeni skladišnog prostora treba posebno voditi ra?una. Preporu?ujemo Vam firmu AGROBIRO iz ?onoplje kao sigurnog i kvalitetnog saradnika u borbi sa štetnicima.  više informacija   www.agrobiro.in.rs ... Read More »