Monday, 17 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Silaža

Tag Archives: Silaža

Ishrana krava muzara odlučuje kvalitet

procena kvaliteta zasušenje mlečnost krava ocena telesne kondicije ishrana krava krave

Ishrana krava muzara – Da bi postigli visoku mlečnost kod krava neophodno je odrediti veličinu i obim dnevnih obroka. Obrok treba da ima veći sadržaj koncentrata i sočnih hraniva, a bolji kvalitet i veću hranljivu vrednost kabastih hraniva. Preterana opterećenost organa za varenje hranom nepovoljno deluje na tok varenja, opterećuje rad srca i pluća što može dovesti do različitih obolenja. ... Read More »

Kukuruz zrna spremanje za zimu

otkup kukuruza tržište kukuruz oplodnja koliki ambar za kukuruz zrna

Kukuruz zrna – Čuvanje siliranog zrna kukuruza Merkantilni kukuruz ima čvrsto zrno, sjajno žute boje. Zrno kukuruza se sastoji od endosperma, ljuske i klice. Zrno kukuruza prosečno sadrži 14% vode; 69,5% ugljenih hidrata, oko 10% belančevina, oko 4,8% ulja i 1,4% mineralnih sastojaka. Kukuruz je veoma kaloričan (354 Kcal za 100 g). Visok procenat ulja čini kukuruz veoma hranljivim, ali ... Read More »

Silaža od šećerne repe za ishranu goveda

šećerna repa BOLESTI silaža od šećerne

 Silaža  od  šećerne repe. Glava i lišće šećerne repe su, po hranljivoj vrednosti, najvažniji sporedni proizvod poljoprivrede. Njihova upotreba u svežem stanju je vremenski ograničena  i zato je siliranje najpogodniji metod konzervisanja. Tako se dugotrajno čuva i koristi.   Silaža napravljena samo od glava i lišća šečerne repe je male energetske vrednosti, lošeg kvaliteta i sa velikim gubicima hranljivih materija. ... Read More »

Aflatoksin u silaži – oprez u pripremi silaže

silaža cele biljke aflatoksin u silaži silaža dužina silaža kukuruz silaža cela biljka kiselost silaže

Aflatoksin u silaži – U silaži aflatoksin se može naći ako je zrno kukuruza koje se koristi za spremanje silaže bilo zaraženo već u polju. Ono što se neretko dešava prilikom spremanja silaže je da se koristi suvlja masa ili da se gaženje (sabijanje) mase za siliranje ne obavi u dovoljnoj meri.  I u jednom i u drugom slučaju stvara se ... Read More »

Silaža kao rešenje za savremenu proizvodnju

krompir siliranje STOČNI KELJ kalijum manjak jalovost trave kao lekovi zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum trave bolesti papaka goveda stočna so

Silaža kao rešenje  – Savremena proizvodnja u govedarstvu ne može se zamisliti bez korišćenja silaže. Postupak pripreme ovog hraniva je danas usavršen, iako se radi o dosta složenim procesima biohemijskih promena hranljivih materija. Cilj konzervisanja zelenih biljaka i nekih sporednih industrijskih proizvoda siliranjem je da se maksimalno očuva njihova hranljiva vrednost u što dužem periodu, i da se za životinje dobije ukusna ... Read More »

KUKURUZ silaža visina kosidbe za kvalitet-ISV

silaža cele biljke aflatoksin u silaži silaža dužina silaža kukuruz silaža cela biljka kiselost silaže

 KUKURUZ silaža – Visina kosidbe kukuruza treba da je takva da silokombajn u procesu rada ne uvlači zemlju u obliku prašine ili blata, jer u zemlji se nalaze buterne bakterije koje u procesu fermentacije kvare kvalitet silaže. Uobičajena visina je oko 20 cm. Visina kosidbe u mnogome zavisi od toga kojoj vrsti i kategoriji je namenjena silaža i koji se ... Read More »

AMONIJAČNI rastvor i proteini zastupljeni u silaži

crvena detelina amonijačni rastvor lucerka

AMONIJAČNI rastvor – Oblici različitog pojavljivanja azota, predstavljaju ustvari parametre za stepen razgradivosti proteina u siliranoj masi. Proteinski azot je znatno manje zastupljen u silaži ako se uzme u obzir početni, pripremljeni materijal za siliranje. Ovo se može objasniti procesom koji se javlja kasnije, tokom fermentacije, kada pod uticajem biljnih enzima i nepoželjnih mikroorganizama u silažnoj masi dolazi do razgradnje biljnih ... Read More »

Proizvodi od lucerke – seno, silaža, senaža

proizvodi od lucerke

Proizvodi od lucerke – bez obzira da li se koristi kao zelena krma, seno, silaža ili senaža, lucerka se po pravilu kosi, ako se ne koristi ispašom. U toku proizvodne godine obavlja se 3-5 kosidbi. Visina reza košenja, naročito prvog otkosa, treba da iznosi 7-10 cm. Ta visina je poželjna da bi se što bolje razvio korenov vrat sa većim ... Read More »

Silaža cele biljke daje najviše prinosa

silaža cele biljke aflatoksin u silaži silaža dužina silaža kukuruz silaža cela biljka kiselost silaže

Silaža cele biljke – ako kukuruz nije dobro podneo sušu, nema dovoljno oplodjenih klipova – možda je jedino rešenje silaža cele biljke. Žetva kukuruza za silažu odlikuje se visokim troškovima i ima značajan uticaj na visinu prinosa i kvalitet proizvoda. Tu je potrebno uskladiti dinamiku žetve sa dinamikom transporta i spravljanja silaže jer silaža treba da se spravi u što ... Read More »

Koza ishrana odlučuje o kvalitetu uzgoja

koza ishrana koze način ishrane ishrana koza

Koze ishrana zahteva dobro poznavanje hraniva. Njihov izbor utiče na kvalitet i prirast životinja. ZELENA HRANIVA Mogu se koristiti kao paša ili kositi pa davati životinjama u staji. Najčešće se koriste u letnjem razdoblju ishrane. LUCERKA Od svih leguminoza lucerka je najbolja hrana za koze. Dobar je izvor belančevina i kalcijuma. U obroke za koze mora se uvoditi postepno. Ne ... Read More »