Monday, 23 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: setva

Tag Archives: setva

Cene setva prolećnih useva, berze širom sveta

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih

Cene setva useva – Setva u Evropi je krenula većim tempom zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima. Argentina je bila zahvaćena sušom,  udruženja poljoprivrednika su procenili da će ove sezona žetva – soja 37,6 Mil.tona i kukuruz 42 Mil.tona. Barel sirove nafte je 68,29 US$/ barel ( 159 litara ). Cene uljane repice su zabeležile mali rast, ali je cena još uvek niža nego ... Read More »

Suncokret, setva i prvi tretman protiv korova

suncokret medna fitotoksičnost

Suncokret, setva – Suncokretu najviše odgovaraju plodna i duboka zemljišta, na kojima njegova rentabilnost gajenja dolazi u punoj meri do izražaja. Suncokret  se zbog svojih bioloških osobina, može vrlo uspešno gajiti i na siromašnijim, a takođe i na slabo zaslanjenim i kiselim zemljištima. Na siromašnijim zemljištima suncokretu su potrebne nešto veće količine mineralnih hraniva nego obično. Za gajenje suncokreta izabrati ... Read More »

SETVA paradajza u decembru mesecu

rasad paradajza seme elementi neophodni pikiranje rasada prihrana povrća setva paradajza

SETVA paradajza – Proizvodnja u plastenicima je već počela. Paradajz se rano seje – u plasteniku sa grejanjem već u decembru, bez grejanja polovinom januara. Rokovi sadnje paradajza zavise od vrste zaštićenog prostora i mogućnosti zagrevanja,  a oni se mogu tačno planirati u odnosu na specifične zahteve tržišta. U zavisnosti od vremena setve i dozrevanja paradajza proizvodnja može biti: rana ... Read More »

Paštrnak u plasteniku, dobra ideja ?

paštrnak povrće zaštitna

Paštrnak u plasteniku – Korenasto-krtolaste biljke imaju značajnu ulogu u sistemu plodoreda, kod većine proizvođača koji se bave plasteničkom proizvodnjom nisu zastupljene. Paštrnak na istom mestu može se gajiti nakon 3-4 godine. Za plasteničku proizvodnju dobri predusevi su: boranija, paprika, paradajz, krompir, kupusnjače, dok na otvorenom polju biljke iz porodice leguminoza, vrežaste biljke i krompir. Osnovna obrada zemljišta se izvodi ... Read More »

Agritechnica 2017. u Hanoveru novosti u poljoprivredi

gps tehnologija agritechnica 2017

Agritechnica 2017. u Hanoveru – Na jednom mestu sve što se može zamisliti za poljoprivredu. Nove mašine, kompjuterski programi, najnovije inovacije … Dnevne karte su 25 eura ( 20 eura za kupovinu preko interneta) za dane od 14 – 18. novembra 2017. Za sva ?etiri dana 62 eura ( 52 eura NET). Radno vreme je od 9 do 18 sati. ... Read More »

Setva pšenice tokom novembra meseca

traktor optimalna jesenja setva pšenice kalkulacija sejačice rokovi setve agritechnica 2017.

Setva pšenice izvan optimalnog roka dovodi do smanjenja prinosa.Osnovni razlog smanjenja prinosa izvan optimalnog roka setve jeste upravo skra?ivanje vegetacije. To donosi usporeni rast korena, koji ostaje pli?i, smanjuje se ukupno i produktivno bokorenje, biljke imaju manje vremena za formiranje potencijala za prinos (manji broj klasi?a u klasu), manja im je i fotosinteti?ki aktivna površina, a u kriti?ne faze formiranja ... Read More »

Setva ulaganje – za hektar 68.000 dinara dovoljno?

setva pšenice pšenica organski setva ulaganje pepelnica pšenice bokorenje odlučuje

Setva ulaganje – ovoga leta pšenica manje rodila, cena niska … Ko je poštovao optimalni rok setve pšenice ( 25. oktobar ) je morao da spremi dosta novca za setvu. Ko je propustio optimalni rok mora?e da izdvoji još više sredstava. Priprema zemljišta je važna jer od nje zavisi kako ?e seme uspešno klijati i do?ekati zimu u dobroj kondiciji. ... Read More »

Rokovi setve tokom jesenjih dana u Srbiji

traktor optimalna jesenja setva pšenice kalkulacija sejačice rokovi setve agritechnica 2017.

Rokovi setve – Prvi ?linilac uspešne proizvodnje pšenice je u našim agroekolloškim uslovima je vreme setve, važniji ?ak i od sorte i mineralne ishrane. Rok setve treba da omogu?i dobar predzimski razvoj biljaka. Pšenica treba da u?e u zimu u fazi po?etka bokorenja – jedan, dva sekundarna stabla ili s razvijena najmanje tri lista. Ako se u tome uspe pšenica ... Read More »

Klijavost semena – važan faktor prinosa kultura

premingovano seme klijavost semena đubrenje depozitorima ph vrednost organsko seme

Klijavost semena – Porast prinosa prati pove?ana poljska klijavost semena pri njenoj optimalnoj koli?ini. Na poljsku klijavost semena veliki uticaj imaju zemljišni i meteorološki uslovi koji se ostvaraju u periodu setva – nicanje. S toga je veoma bitno znati optimalne temperature, vlažnost i aeraciju setvenog sloja zemljišta da bi se pove?ala poljska klijavost semena.  Na osnovu ovih pokazatelja treba menjati ... Read More »

Setva travnjaka na pravi način garantuje uspeh

setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci

Setva travnjaka nije teška i može je uspešno obaviti bilo ko. Ako ste se odlu?uli za setvu semena trava, sledite ovih pet jednostavnih koraka za najbolje rezultate. Korak 1 – Kupite najbolje seme trave za bogat zeleni travnjak. Preporu?ujemo Visoki vijuk za sun?ane i u seni mešavina za sve namene korištenja. Veliki travnjak može se gajiti samo od dobrog semena ... Read More »