Saturday, 21 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: sadnice

Tag Archives: sadnice

Savetovanje Novi Sad voćari – 9. decembra 2017.

ipard stubaste jabuke zaštita voćnjaka jesenja sadnja savetovanje novi sad

Savetovanje Novi Sad – na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu je 9. decembra 2017. Savetovanje voćara . Na jednom mestu nova znanja, saveti za postizanje boljih rezultata u gajenju voća,  mnoštvo kompanija sa svojim proizvodima za voćare.  Okupljanje učesnika je u 8 i 30 sati, ulaz je BESPLATAN.  POLLINO hladnjače Na prošlom savetovanju 2016. godine je bilo reči o : ... Read More »

Tereni za gajenje višanja – izaberite najbolji

visnja cvet tereni za gajenje

Tereni za gajenje višanja – Koje terene birati za gajenje višnje – Branko Tanaskovi? Višnja je vo?ka skromnih zahteva, odnosno zadovoljava se skromnijim uslovima gajenja.Pored toga, nju odlikuje rano stupanje u period rodnosti, redovna rodnost i relativno izražena otpornost na zna?ajnije bolesti i šteto?ine. Ipak, njen privredni zna?aj je osetno umanjen time što u troškovima proizvodnje ( posebno u berbi ... Read More »

Dobit gajenje voća kao isplativa investicija gazdinstva

budžet dobit gajenje potkornjaci

Dobit gajenje voća – Uspešnost voćarske proizvodnje – Aleksandar Mitić Uspešnost voćarske proizvodnje je neostvarljiva i prosto nemoguća bez tri veoma bitna činioca ili faktora u procesu podizanja intezivnog i savremenog plantažnog voćnjaka, i to zemljište ili unutrašnji faktor, klima kao ekološki ili spoljni faktor i sadni materijal kao nosilac i karika od koje zavisi rentabilnost proizvodnje. Zemljište sa svojim fizičkim, ... Read More »

Rak korena i korenovog vrata sadnica

mreže novi zasadi voća rak korena

Rak korena i korenovog vrata sadnica – Po ostvarenju infekcije, pojedine bakterije ovog roda izazivaju poja?ano umnožavanje biljnih ?elija (hiperplazija) pri ?emu dolazi do formiranja izraslina i tumora, ili stimulišu razvoj adventivnih korenova prouzro-kuju?i tzv. kosmatost korena. Tokom razvoja bolesti dolazi do u prirodi jedinstvenog primera razmene genetskog materijala izme?u bakterije i biljne ?elije, pri ?emu dolazi do genetske transformacije ... Read More »

Cene na berzama poljoprivrednih proizvoda širom sveta

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih

Cene na berzama – Uljana repica je kultura koja donosi zaradu. Cenaje 367 eura po toni. Zalihe soje u SAD su manje od o?ekivanja, pšenice ima iznad o?ekivanja.  Vrednost eura prema US$ je 1:1,18, tokom 2018 se o?ekuje dalji rast vrednosti eura – ?ak 1,25 US$ za 1 euro!!  Evropsko tržište Setva pšenice i je?ma napreduje dobro zahvaljuju?i idealnim vremenskim uslovima. ... Read More »

Dunja, investicija, troškovi i vreme prve zarade

dunja u vočnjaku

Dunja , investicija, troškovi – Kako se spremiti za investiranje u vo?njak? Dunja voli svetlost, negu i pažnju. Koliko je potrebno novca za podizanje zasada od 1 hektara? Uz poštovanje saveta struke ( 833 komada po hektaru) i sve prate?e radove to iznosi oko 6.000 eura. Postavljenje zaštitne mreže je poseban trošak, ali uz podsticaje koje daje Ministarstvo ili Pokrajina ... Read More »

Kvalitetan sadni materijal je uslov uspeha

jagode podsticaji rezultati analize

Kvalitetan sadni materijal. U zavisnosti od na?ina proizvodnje, razvijenosti i na?ina ?uvanja sadnice jegode se svrstavaju u 4 kategorije: 1)  Zelene sadnice – uzimaju se iz mati?njaka od VIII do kraja IX meseca i direktno koriste za sadnju. Manje su zastupljene u odnosu na druge kategorije sadnica jer im je kvalitet nešto slabiji, a vreme sadnje nije odgovaraju?e. Ranije koriš?enje ... Read More »

Kvalitet sadnog materijala je najvažniji

Kvalitet sadnog materijala Prilikom procesa proizvodnje sadnica trebalo bi primenjivati takve postupke koji ?e omogu?iti maksimalan kvalitet sadnog materijala, koji je preduslov za dobijanje zadovoljavaju?ih rezultata zasnovanog zasada. I pored tako proizvedenih sadnica, one ne moraju biti automatski prepo-ru?ene za sadnju na stalnom mestu, ukoliko se samim sadnicama, od njihovog va?enja iz rastila do sadnje, postupa ne stru?no i ne ... Read More »