Monday, 23 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ruralni razvoj

Tag Archives: ruralni razvoj

Mere IPARD za ruralni razvoj, uzgoj voća i povrća

dani ferrari mere ipard

Mere IPARD za kupovinu traktora do 100  kW snage – Jedna od mera podrške ruralnom razvoju su i investicije u sektoru za voće i povrće. Nakon objavlji-vanja konkursa, prijave koje stignu potpune, pravo-vremeno i u skladu sa uslovima akta o provođenju mera i javnog konkursa će biti pregledane po redosledu njihovog pristizanja. Nakon što IPARD agencija obradi javni formular. Na temelju kriterijuma rangiranja ... Read More »

IPARD – iskustvo naših suseda u korištenju sredstava

IPARD – iskustvo naših suseda – Srbiji , koja je status kandidata za ?lanstvo u EU stekla još u martu 2012. godine, stoje na raspolaganju sredstva iz IPARD fonda u sedmogodišnjem obra?unskom razdoblju Evropske unije (2014–2020), a o?ekuje se da prvi konkursi budu raspisani u toku 2016. godine. Koje su to pouke koje Srbija može izvu?i iz iskustva Hrvatske , ... Read More »