Monday, 22 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Rezidba

Tag Archives: Rezidba

Regeneracija vinove loze tokom perioda gajenja

regeneracija vinove vinograd prašenje mašinsko orezivanje protektivni prihrana v

Regeneracija vinove loze – Tokom perioda eksploatacije pojedina stabla i rodni čvorovi mogu biti oštećeni, pa se javlja potreba za rezidbom u cilju rekonstrukcije starih deformisanih i izduženih stabala. Tada se obično primenjuje rezidba u cilju regeneracije starih dotrajalih stabala. Regeneracija se izvodi pažljivo i traje nekoliko godina zavisno od stepena oštećenja.  Ako se stablo čokota izduži, ili usled povreda ... Read More »

Orah sorte koje daju obilan rod – od 5 do 7 tona po ha

orah sorte

Orah sorte – Orah je voćka koja Vam obilno uzvraća uloženo u njen rast i razvoj. Pošto je dugovečna veoma je važno pravilno odabrati. Savremeno uzgajane sorte daje bolji rod i ranije prorode. Uz brižljivu negu, pravilno đubrenje i orezivanje , zaštitu na jesen vas daruje sa prinosom od 5 – 7 tona po hektaru. Jedan od saveta je uputio ... Read More »

Zelena rezidba korisna mera u voćnjaku

sadnja trešnje mašinsko orezivanje zelena rezidba rasadnik u sremu

Zelena rezidba predstavlja dopunsku meru koja je veoma korisna ako se pravilno i na vreme izvede. Može se izvoditi u mladim voćnim zasadima  prilikom formiranja uzgojnog oblika i u zasadima u rodu. Prilikom formiranja uzgojnog oblika ovom rezidbom se potencira porast mladara koji imaju povoljan položaj u kruni, od kojih će se formirati osnovne grane I produžnica ako formiramo uzgojni ... Read More »

Rezidba breskve – više roda, kraća rezidba

breskve sadnja breskvin trips rezidba breskve

Rezidba breskve – Specifičnost breskve je u prenošenju nove vegetativne mase na vršne delove grana i to usled nedovoljne svetlosti ili zbog iznurenosti grančica. Najčešće izumiru one koje su u prethodnoj vegetaciji imale plodove. Izraženim konkurentskim odnosima među grančicama, uglavnom izumiru one manje razvijene grane. Od primenjenog načina zimske rezidbe u mladom uzrastu, zavisi i dužina trajanja mladalačke nerodnosti ( ... Read More »

Aronija rezidba na dva načina – za rod i oblik

aronija rezidba

Aronija rezidba na dva načina –  Rezidba za formiranje oblika Rezidba za formiranje oblika žbuna izvodi se prekraćivanjem biljke na 2-3 pupoljka posle sadnje, najčešće u proleće. Od druge do pete godine uklanjaju se brojni jednogodišnji izbojci tako da ostane 3-5 bujnih svake godine. Time se formira žbun sa 12-20 izbojaka,na kojima su prisutne bočne grane i brojne rodne grančice. Da ... Read More »

Kajsija letnja rezidba za sledeću sezonu

kajsija letnja kalcijumova djubriva rakija nepoželjni seminar monilija kajsija berba

Kajsija letnja rezidba – Dok berba kajsije  polako izlazi iz svog zenita, proizvođači trebaju polako da se spremaju za izvođenje letnje rezidbe krune, koja bi trebala da se izvede nakon berbe plodova. Naime, to je upravo trenutak kada kajsija, kao i većina umerenokontinentalnih voćaka, počinje sa intenzivnijom diferencijacijom elemenata cveta u budućim rodnim pupoljcima. Kod nekih vrsta koštičavog voća (npr. ... Read More »

Jabuka sistemi gajenja koji garantuju dobar rod

mraz u monilija laxa jabuka sistemi voćnjak njegovo održavanje nova djubriva voćnjak u pripremi

Jabuka sistemi gajenja – Tokom poslednjih 50 godina došlo je do značajnog povećanja gustine sadnje u jabučnjacima, koja je dosegla neslućene razmere od čak 7.400 sadnica/ha. Savremeni trendovi u podizanju zasada jabuke baziraju se na 5 vrlo važnih principa: 1) Rodna stabla za dobre i redovne prinose traže odličnu osvetljenost krune; 2) Prosvetljenost krune jedan je od imperativa u savremenim ... Read More »

Rezidba borovnice traje tokom cele godine

visokožbunasta borovnica biologija kalkulacija berba borovnica

Rezidba borovnice ima za cilj postizanje ravnoteže između rasta i rodnosti žbuna. Rezidbom podstičemo rast novih letorasta na kojima se obrazuju cvetni pupoljci, podmlađujemo žbun i proređujemo ga. Posle sadnje dvogodišnjih sadnica rezidba nije potrebna. Biljke se puštaju da slobodno rastu tokom prve dve godine, kako bi formirale snažne i bujne žbunove. Da bi se pospešio rast treba ukloniti sve cvetne ... Read More »

Rezidba vinove loze, tri načina rezidbe

vinograd mirovanja rezidba vinove loze crne pegavosti

Rezidba  vinove loze – Župski, Krajinski i GIJOV način rezidbe vinove loze. Prilikom podizanja vinograda treba izabrati uzgojni oblik čokota koji će osigurati najpovoljniji raspored i dobro osunčavanje lastara i grozdova kao i najracionalnije sprovođenje agrotehničkih mera. Župski način rezidbe Ovaj uzgojni oblik ima stablo visine 10 – 30 centimetara, s tri do pet krakova koji trsu daju izgled voćkice ... Read More »

Rezidba vinove loze u pet godišnjih rokova

vinograd mirovanja rezidba vinove loze crne pegavosti

Rezidba vinove loze. S obzirom na vreme u kojem se rezidba obavlja, kao i na stanje fiziološke aktivnosti vinove loze. Razlikuju se sledeće rezidbe: rana jesenja rezidba, 2. obična jesenja rezidba, 3. zimska rezidba, 4. rana prolećna rezidba, 5. kasna prolećna rezidba Rana jesenja rezidba – ovu rezidbu je moguće obaviti odmah posle završetka berbe grožđa, a pre opadanja lišća, Međutim, ... Read More »