Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: restrikcije

Tag Archives: restrikcije

Kontrola rasta pilića je parametar za uspešan tov

tov pilića pilići kalcijum fosfor kontrola rasta pilići sistem

Kontrola rasta pilića – Za proizvodnju mesa koriste se teške linije kokoši, mada se sve češće za tu namenu koriste izlučene kokoške nosilje i petlovi. Tov se može sprovoditi na tri osnovna načina: ekstenzivni, poluintenzivni i intenzivni. Brojlerski tov danas se uglavnom organizuje na specijalizovanim farmama. Kontrola rasta pilića je parametar za uspešan tov Da bi proizvodnja bila profitabilnija treba se ... Read More »