Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: rasad

Tag Archives: rasad

Poleganje rasada način kako ga sprečiti

rasad paradajza paradajz seme elementi neophodni pikiranje rasada prihrana povrća setva paradajza plastenik vaši poleganje

Poleganje rasada – Početkom godine, proizvođači povrća, svoju proizvodnju počinju sa proizvodnjom rasada. Uspešna proizvodnja rasada podrazumeva, pre svega, upotrebu kvalitetnog, deklarisanog semena i sterilisanog supstrata, uz stvaranje povoljnih uslova za nicanje i rast biljaka. Proizvođači rasada,kako oni koji ga proizvode na tradicionalni način tako i oni koji se bave savremenom kontejnerskom proizvodnjom treba da učine sve kako bi rizik od ... Read More »

Kalemljenje paradajza za bolji rast , veći prinos

kalemljenje paradajza

Kalemljenje paradajza je agrotehnička mera koja se poslednjih godina kod nas uspešno primenjuje iz razloga što se uradi sa sigunošću od 95%,uz poštovanje određenih kvalitetnih karakteristika rasada. Prosečan prinos kalemljenjem može da se poveća i do 45%, a poznato je da kod nekalemljenog rasada je propadanje biljaka zbog zemljišnih štetočina i preko 30%. Ako je podloga plavi patliđžan potrebno je ... Read More »

Paradajz u plasteniku, na polju

paradajz ZDRAVLJE plodored paradajza stenica paradajz

Paradajz je jednogodišnja vrsta i najčešće gajeno povrće u svim vrstama zaštićenog prostora. Bogat je mineralnim materijama i vitaminom C i zato pri gajenju u zaštićenom prostoru omogućuje pravilniju ishranu u zimskom i ranom prolećnom periodu. Istovremeno, to je vrsta čijom se proizvodnjom ostvaruje visoka dobit. Koren mlade biljke je vretenast a sa starenjem se brzo razgranava i prodire do dubine ... Read More »

Rasad značaj održavanja vlažnosti

rasad značaj

Rasad značaj – Tokom zimskih meseci se vrši setva povrtarskih kultura radi dobijanja zdravog i uznapredovalog rasada. Kvalitetan rasad obezbedjuje kvalitetan proizvod  i najbolji ekonomski efekat prodajom proizvoda u prvim prolećnim danima. Zato se posebna pažnja obraća vlažnosti zemljišta. PARADAJZ  Proizvodi se iz rasada, posebno je osetljiv na obilnu vlažnost zemljišta, jer se dobijaju izdužene i nežne biljke. Ima skromnije ... Read More »

Rasad značaj temperature u razvoju biljaka

rasad paradajza paradajz seme elementi neophodni pikiranje rasada prihrana povrća setva paradajza plastenik vaši poleganje

Rasad značaj temperature. Kada govorimo o rasadničkoj proizvodnji potrebno je posebno obratiti pažnju na temperaturu . Temperatura je uz supstrat, vodu i svetlost osnovni faktor u proizvodnji rasada. Ako imamo dodatni izvor toplote ispariće višak vode ili će biljka usled intezivnog rasta da je usvoji. A ako je leja hladna, imamo previše vlage u supstratu, a dan je tmuran, bez ... Read More »

Pikiranje rasada skraćuje vreme plodonošenja

rasad paradajza paradajz seme elementi neophodni pikiranje rasada prihrana povrća setva paradajza plastenik vaši poleganje

Pikiranje rasada ima praktičan značaj, jer omogućuje da se odgaje i rasade odraslije biljke koje će znatno ranije stići na rod. Sa biološkog stanovišta pikiranje nije neophodno ukoliko se biljkama, prilikom setve, obezbedi vegetecioni prostor kakav dobijaju prilikom pikiranja. Medjutim, pikiranjem se ostvaruje znatna ekonomija rada, materijala i sredstva pa zbog toga ovaj postupak ima široku primenu.Treba napomenuti da pikiranje ... Read More »

Topla leja rani rasad obezbeđuje bolji rezultat

dezinfekcija supstrata topla leja pikiranje rasada

TOPLA LEJA rani rasad. Topla leja je oblik zaštićenog prostora za proizvodnju rasada ranog povrća, ređe i plodova. Postoje više tipova toplih leja. Prema širini mogu biti jednostrane ili obične i dvostrane  ili holandske. Mogu se podizati na površini kada se nazivaju nadzemne ili pariske. Suprotno njima postoji i ukopani ili ruski tip toplih leja. Iz navedenih tipova mogu se izvesti ... Read More »

Rasad – zeolit za konačan uspeh

rasad rani kupus setva kupusa setva sadnja

Rasad – zeolit. Paradajz i paprika su povrtarske vrste koje se naj?eš?e gaje u zatvorenom prostoru i na otvorenom polju. ?este smene kultura u zašti?enom prostoru, produženje dužine proizvodnje i potrošnje svežih plodova na otvorenom polju, uslovljava proizvodnju iz rasada. Rasad – zeolit za uspeh.  U svetu, a i kod nas, sve više se rasad proizvodi u kontejnerima po sisitemu ... Read More »

PLASTENIK prvi korak u nepoznato

salata tresetna mušica plastenik zeleni krovovi konkurs za biljnu provetravanje salata u plasteniku primena duplih folija grejanje plastenika

Plastenik prvi korak – Tehnologija proizvodnje na zemljištu u zašti?enom prostoru sli?na je proizvodnji na otvorenom polju. Tradicionalni poljoprivrednik, po?etnik u proizvodnji u zašti?enom prostoru, ?e se stoga radije opredeliti za zemljište kao podlogu. Ipak, sreš?e se sa mnogim dopunskim zahtevima,pre svega u pogledu održavanja povoljnog fitosani – tarnog stanja. Dobri uslovi za razvoj koji se ostvaruju u stakleniku / ... Read More »

Kupus zahtevi za vlagom u zemljištu

kupus zahtevi crna trulež berba kupusa biljna ulja molibden kupusnjače

Kupus zahtevi za vlagom – Kupusnja?e imaju nižu evapotranspiraciju od ostalih mnogih povrtarskih useva, jer im je liš?e prevu?eno tankom voštanom prevlakom i svetlije je boje – odlikuje se niskim pritiskom ?elijskog soka, slabom usisnom silom korena, koji je plitak te zahtevaju povišenu vlažnost zemljišta. – Deficit vode u bilo kojoj fazi razvoja manifestuje se na umanjenje prinosa. Kupus se gaji ... Read More »