Tuesday, 17 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: rasad

Tag Archives: rasad

LUBENICE rasad na vreme, u mesecu aprilu

lubenice na redu lubenice rasad

LUBENICE rasad na vreme – Prošli su mrazevi, stigle su temperature od 20 C i treba razmišljati o tome kako ćemo se hladiti vrelih, letnjih dana. Lubenica je najomiljenija – slasna, hladna, crvena. Sada je vreme za početak ciklusa gajenja. ZAHTEVI PREMA USLOVIMA SPOLJNE SREDINE Na temperaturi od 25°C seme lubenice niče za 4-8 dana, a to je i optimalna ... Read More »

Rasad značaj održavanja vlažnosti

rasad značaj

Rasad značaj – Tokom zimskih meseci se vrši setva povrtarskih kultura radi dobijanja zdravog i uznapredovalog rasada. Kvalitetan rasad obezbedjuje kvalitetan proizvod  i najbolji ekonomski efekat prodajom proizvoda u prvim prolećnim danima. Zato se posebna pažnja obraća vlažnosti zemljišta. PARADAJZ  Proizvodi se iz rasada, posebno je osetljiv na obilnu vlažnost zemljišta, jer se dobijaju izdužene i nežne biljke. Ima skromnije ... Read More »

Rasad značaj temperature u razvoju biljaka

paradajz seme orošavanje rasad paradajza seme elementi neophodni pikiranje rasada prihrana povrća setva paradajza zaštita rasada

Rasad značaj temperature. Kada govorimo o rasadničkoj proizvodnji potrebno je posebno obratiti pažnju na temperaturu . Temperatura je uz supstrat, vodu i svetlost osnovni faktor u proizvodnji rasada. Ako imamo dodatni izvor toplote ispariće višak vode ili će biljka usled intezivnog rasta da je usvoji. A ako je leja hladna, imamo previše vlage u supstratu, a dan je tmuran, bez ... Read More »

Pikiranje rasada skraćuje vreme plodonošenja

paradajz seme orošavanje rasad paradajza seme elementi neophodni pikiranje rasada prihrana povrća setva paradajza zaštita rasada

Pikiranje rasada ima praktičan značaj, jer omogućuje da se odgaje i rasade odraslije biljke koje će znatno ranije stići na rod. Sa biološkog stanovišta pikiranje nije neophodno ukoliko se biljkama, prilikom setve, obezbedi vegetecioni prostor kakav dobijaju prilikom pikiranja. Medjutim, pikiranjem se ostvaruje znatna ekonomija rada, materijala i sredstva pa zbog toga ovaj postupak ima široku primenu.Treba napomenuti da pikiranje ... Read More »

Rasad – zeolit za konačan uspeh

rasad rani kupus setva kupusa kupus kasni pikiranje rasada

Rasad – zeolit. Paradajz i paprika su povrtarske vrste koje se naj?eš?e gaje u zatvorenom prostoru i na otvorenom polju. ?este smene kultura u zašti?enom prostoru, produženje dužine proizvodnje i potrošnje svežih plodova na otvorenom polju, uslovljava proizvodnju iz rasada. Rasad – zeolit za uspeh.  U svetu, a i kod nas, sve više se rasad proizvodi u kontejnerima po sisitemu ... Read More »

PLASTENIK prvi korak u nepoznato

salata tresetna mušica plastenik zeleni krovovi konkurs za biljnu provetravanje salata u plasteniku provetravanje plastenika

Plastenik prvi korak – Tehnologija proizvodnje na zemljištu u zašti?enom prostoru sli?na je proizvodnji na otvorenom polju. Tradicionalni poljoprivrednik, po?etnik u proizvodnji u zašti?enom prostoru, ?e se stoga radije opredeliti za zemljište kao podlogu. Ipak, sreš?e se sa mnogim dopunskim zahtevima,pre svega u pogledu održavanja povoljnog fitosani – tarnog stanja. Dobri uslovi za razvoj koji se ostvaruju u stakleniku / ... Read More »

Kupus zahtevi za vlagom u zemljištu

buvač kupus zahtevi crna trulež berba kupusa biljna ulja molibden sumpor u ishrani zbijenost glavice rasol od kiselog

Kupus zahtevi za vlagom – Kupusnja?e imaju nižu evapotranspiraciju od ostalih mnogih povrtarskih useva, jer im je liš?e prevu?eno tankom voštanom prevlakom i svetlije je boje – odlikuje se niskim pritiskom ?elijskog soka, slabom usisnom silom korena, koji je plitak te zahtevaju povišenu vlažnost zemljišta. – Deficit vode u bilo kojoj fazi razvoja manifestuje se na umanjenje prinosa. Kupus se gaji ... Read More »

TOPLA LEJA za rani rasad i dobar prihod na leto

rasad nega topla leja dezinfekcija supstrata

TOPLA LEJA za rani rasad. Topla leja je oblik zaštićenog prostora za proizvodnju rasada ranog povrća, ređe i plodova. Postoje više tipova toplih leja. Prema širini mogu biti jednostrane ili obične i dvostrane  ili holandske. Mogu se podizati na površini kada se nazivaju nadzemne ili pariske. Suprotno njima postoji i ukopani ili ruski tip toplih leja. Iz navedenih tipova mogu ... Read More »

Kelj pupčar uzgoj i korist za Vaše zdravlje

folijarna ishrana kelj pupčar kupusnjače

Kelj pup?ar je povrtarska kultura umerenih zahteva prema toploti. Ova kultura dobro podnosi mrazeve, pa je ovo povr?e za kasnu jesenju i zimsku potrošnju. Setva krajem  maja. Optimalne temperature za rast i razvoj su 15-18 stepeni C. Osetljiv je na visoke temperature naro?ito u vreme formiranja glavice zbog ?ega one ostaju rastresite. Bez zna?ajnih ošte?enja podnosi mrazeve i do -12 ... Read More »

Paradajz u plasteniku, na polju

prihrana paradajz ZDRAVLJE plodored paradajza stenica paradajz u plasteniku

Paradajz je jednogodišnja vrsta i najčešće gajeno povrće u svim vrstama zašti?enog prostora. Bogat je mineralnim materijama i vitaminom C i zato pri gajenju u zašti?enom prostoru omogućuje pravilniju ishranu u zimskom i ranom prolećnom periodu. Istovremeno, to je vrsta čijom se proizvodnjom ostvaruje visoka dobit. Koren mlade biljke je vretenast a sa starenjem se brzo razgranava i prodire do dubine ... Read More »