Monday, 22 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: pšenice

Tag Archives: pšenice

Cene soje, pšenice, kukuruza na berzama širom sveta

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih berzanske cene berza cene svetske berze cena poljoproizvoda cene glavnih berze cene poljoproizvoda berze poljoprivredni cene poljoproizvoda berzanske cene poljoproizvoda berze proizvoda

Cene soje, pšenice, kukuruza širom sveta – ekonomski rast u Evropi raduje, ali vrednost eura prema US $ ( 1: 1,20 ) loše utiče na mogućnost izvoza poljoproizvoda iz EU. Cena uljane repice lagano klizi na dole. Izveštaj USDA ( Amerićkog Ministarstva poljoprivrede) će doneti mala pomeranja cena na tržištu SAD.Cene hrane beležile su padu decembru 2017. , ali su ... Read More »

Svetske berze – cene proizvoda prve nedelje 2018. godine

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih berzanske cene berza cene svetske berze cena poljoproizvoda cene glavnih berze cene poljoproizvoda berze poljoprivredni cene poljoproizvoda berzanske cene poljoproizvoda berze proizvoda

Svetske berze – niske temeperature u SAD-u su zabrinule farmere. Mrazevi nad teritorijama koje tradicionalno gaje pšenicu ( čak do -23 C ) su uslovile mali rast cena pšenice na berzama. Rast eura prema US dolaru donosi probleme izvoznicima iz EU. Evropsko tržište Loše vreme u delu Evrope je donelo do nove procene prinosa pšenice u EU –  na 142 ... Read More »

Cene kukuruza, pšenice, soje na berzi, 27.11 – 01.12 2017.

cene produktna berza cene na produktnoj cene proizvoda cena soje cene kukuruza berza novi sad cene na berzi

cene kukuruza, pšenice … Stagnacija cena kukuruza i soje, pad cene pšenice, slaba potražnja praćena smanjenim obimom trgovanja beleži ovu nedelju na novosadskoj Produktnoj berzi. Cene kukururuza i soje su se zadržale na prošlonedeljnom nivou sa blagim padom, dok pšenica usled slabe potražnje beleži pad cena. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 1.232 tone robe, čija je finansijska vrednost ... Read More »

Setva pšenice postizanje visokih prinosa

setva pšenice pšenica organski setva ulaganje pepelnica pšenice bokorenje odlučuje fosfor manjak savetovanje dobar

Setva pšenice. Za postizanje dobrih prinosa u proizvodnji pšenice moraju se ispuniti nekoliko uslova: – Blagovremena i kvalitetna osnovna obrada i predsetvena priprema zemljišta, – Zaoravanje NPK ?ubriva, – Setva deklarisanog semena, – Kvalitetna setva (dubina setve od 4-6cm), – Poštovanje setvene norme za svaku sortu (od 200-270 kg/ha ili 450-650     zrna/m2), – Setva u optimalnom roku i – U ... Read More »

Hibridi pšenice daju bolje prinose ?

durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu bolesti žita prihranjivanje ozimih jarovizacija

Hibridi pšenice – budu?nost je stigla! Prednosti od gajenja hibridne pšenice su brojne. Prvo, hibrid pšenice daje ve?e prinose. Ovo je verovatno prva stvar koja dolazi na pamet kad se spomene re? “hibrid”. I to je sigurno istina. Hibridni pšenice nude mnogo ve?i potencijal prinosa od konvencionalnih sorti. Šta stoji iza oznake hibrid? Najvažnija osobina za hibrid je re?  Heteroza, ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih berzanske cene berza cene svetske berze cena poljoproizvoda cene glavnih berze cene poljoproizvoda berze poljoprivredni cene poljoproizvoda berzanske cene poljoproizvoda berze proizvoda

Tržište cene –  na tržištu se vodi borba izme?u velikih svetskih zaliha pšenice  i izvozne potražnje. Pad vrednosti eura u odnosu na US dolar uti?e povoljno na mogu?nosti izvoza iz EU. Nasuprot tome, pove?anje vrednosti ruske rublje dovodi do pove?anja cena u regionu Crnog mora. Pored visokih svetskih zaliha pšenica o?ekuje nas novo pove?anje kao rezultat australijske žetve , o?ekuje se ?ak 35 ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih berzanske cene berza cene svetske berze cena poljoproizvoda cene glavnih berze cene poljoproizvoda berze poljoprivredni cene poljoproizvoda berzanske cene poljoproizvoda berze proizvoda

Tržište cene – dobre vesti na tržištu u petak zbog pove?anja tražnje. Na berzi u SAD-u pšenica je postala tražena roba. Egipat kupuje 180.000 t pšenice – 120 000 t su poreklom iz Rumunije i 60.000 t iz Rusije. Rusija je uspela ugovoriti prodaju 1 milion tona pšenice sa Sirijom uz cene od 168 $ / t (152 € / ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Trziste cene – kvalitet pšenice za mlevenje je problem ovogodišnje žetve u Evropi. Padavine u nevreme i suša u periodu kada je trebala kiša su dale nizak nivo proteina i malu hektolitarsku težinu.  Cena sirove nafte je uspela probiti granicu od 50 US$ / barel. Pitanje daljeg porasta cena na ovom tržištu ?e se dogovoriti na slede?em sastanku OPEC-a u ... Read More »

Setva pšenice na redukovano obrađeno zemljište

Setva pšenice na redukovano obra?eno zemljište. S obzirom da postoji znatna ušteda pri redukovanoj obradi zemljišta može se konstantovati zna?ajan ekonomski efekt prilikom reducirane obrade tla za setvu pšenice. Nedovoljna vlaga bi dovela do neujedna?enog nicanja i propadanja tek izniklih biljaka usled nedovoljne vlažnosti zemljišta. Preporuka je da poljoprivredni proizvo?a?i koji imaju adekvatne mašine, nakon nastupanja optimalnih uslova, na parcelama ... Read More »

Žuta rđa pšenice – kako se izboriti sa bolešću

Nakon obilnih padavina i stabilizacije vremena, registrovana je ja?a pojava žute r?e na pšenici (Puccinia striiformis). Simptomi koje prouzrokuje P. striiformis se uo?avaju na svim nadzemnim delovima biljke pšenice, pa ?ak i na nezrelom zrnu. Oni se najpre javljaju na donjem, a kasnije i na vršnom liš?u. Na njemu se razvijaju limunastožute uredopustule, koje su linearno raspore?ene izme?u nerava lista ... Read More »