Friday, 24 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Pšenica

Tag Archives: Pšenica

Cene na berzama poljoproizvoda širom sveta

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim

Cene na berzama poljoproizvoda – stanje useva pšenice u SAD-u je na stepenu višegodišnjeg proseka ( 55% površina je pod ocenom odlično). Vrednost eura prema US dolaru je ponovo porasla na 1:1,18. Cena kukuruza u EU i SAD je ponovo na niskom nivou – najmanji za poslednjih mesec dana. Evropsko tržište Nemačka – kišni kraj leta je onemogućio bolju setvu uljane ... Read More »

Setva ulaganje – za hektar 68.000 dinara dovoljno?

setva pšenice pšenica organski setva ulaganje pepelnica pšenice bokorenje odlučuje

Setva ulaganje – ovoga leta pšenica manje rodila, cena niska … Ko je poštovao optimalni rok setve pšenice ( 25. oktobar ) je morao da spremi dosta novca za setvu. Ko je propustio optimalni rok mora?e da izdvoji još više sredstava. Priprema zemljišta je važna jer od nje zavisi kako ?e seme uspešno klijati i do?ekati zimu u dobroj kondiciji. ... Read More »

Rokovi setve tokom jesenjih dana u Srbiji

traktor optimalna jesenja setva pšenice kalkulacija sejačice rokovi setve agritechnica 2017.

Rokovi setve – Prvi ?linilac uspešne proizvodnje pšenice je u našim agroekolloškim uslovima je vreme setve, važniji ?ak i od sorte i mineralne ishrane. Rok setve treba da omogu?i dobar predzimski razvoj biljaka. Pšenica treba da u?e u zimu u fazi po?etka bokorenja – jedan, dva sekundarna stabla ili s razvijena najmanje tri lista. Ako se u tome uspe pšenica ... Read More »

IPARD II za bolju poljoprivredu – uslovi

ipard II rural ipard za mlade

IPARD II za bolju poljoprivredu – Investicije se odnose na investicije u fizi?ku imovinu poljoprivrednih gazdinstava na 4 sektora: – Proizvodnja mleka – Proizvodnja mesa – Proizvodnja vo?a i povr?a – Ostali usevi (žitarice, uljarice, še?erna repa)             Iznos donacija od vrednosti ukupnih investicija: – 60% ukupnih prihvatljivih troškova, – 65% za mlade poljoprivrednike (mla?i od 40 godina u trenutku podnošenja ... Read More »

Cene na berzi poljoprivrednih proizvoda u svetu

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim

Cene na berzi poljoprivrednih proizvoda  – soja beleži stalnu tražnju i pruža siguran prihod. EU treba kukuruz i smanjene su uvozne takse sa 10,95 € / t na 5,61 € / t . Uljana repica beleži blagi pad cena – 363 eura za tonu. Vrednost eura prema US$ ponovo raste i smanjuje šanse za izvoz poljoproizvoda iz EU. Evropsko tržište Bugarska ... Read More »

Gubitak u poljoprivredi više od milijardu dolara ?

kukuruz suša plesnivost gubitak u poljoprivredi

Gubitak u poljoprivredi – ove godine se licitira -Koliko iznosi gubitak zbog suše. Mnogi kažu da nemaju nikakav prinos soje, kukuruza 2 do 3 tone po hektaru … Država iznosi umiruju?e rezultate da ?e rod biti manji za 30%. Gde ?e biti prava procena i kako ?e se pomo?i poljoprivrednicima? Pšenica je ipak imala dobar prinos spram sušnog perioda. Kukuruz ?e ... Read More »

KAMUT stara sorta pšenice za organsku proizvodnju

kamut herbicid fungicid

KAMUT – Pored spelte, pšenice koja se gaji u organskoj proizvodnji i za koju je dokazano da je lekovita, još jedna stara vrsta pšenice se širi na zapadu, a to je kamut – Triticum turanicum, ili staroegipatska, Tutankamonova pšenica. Kamut na staroegipatskom zna?i pšenica. Gajio se pre 4.000 godina i pretpostavlja se da poti?e iz stare Persije sa Iranske visoravni. ... Read More »

Klub 100P plus – pšenica i kako ostvariti profit

durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu

Klub 100P plus – U Master centru, Novi Sad,  održano je savetovanje o gajenju pšenice i kako ostvariti profit. Više od 200 u?esnika je bilo zadovoljno predavanjima i savetima kako ostvariti prinose od 8 i više tona po hektaru jer oni donose dobit. Prof dr Miroslav Maleševi? je ukazao na zna?aj pravilne primene agrotehnike. Ovogodišnja suša je pogodila Srbiju sedmi ... Read More »

Pšenica razmena za semensku pšenicu iz RR

pšenica organska spelta razmena sumpor nužan

Pšenica razmena – Nova mogu?nost za poljoprivrednike – razmena merkantilne pšenice za semensku pšenicu za novu setvu. Tako ?e obezbediti kvalitetno seme za dobar rod. Razmena ?e se obaviti sa:        – fizi?ke osobe – nosioci aktivnih porodi?nih poljoprivrednih gazdinstava        – ovlaštena skladišta Uprave za robne rezerve Republike.  – poljoprivredne zadruge registrovane u Agenciji za privredne registre se s glavnim kodom delatnosti ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim

Tržište cene – na berzama zatišje. Ju?e je u SAD-u bio praznik i berze su bile zatvorene. Proizvodnja palminog ulja beleži rekord i cena uljane repice beleži pad. Pšenica je tokom poslednnjih 40 dana zabeležila  pove?anje cena u Evropi od 10% i ?ak 20% u SAD. Australija beleži tako?e pove?anje cena pšenice od 20 centi/toni jer je godišnja proizvodnja na ... Read More »