Thursday, 17 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: PŠENICA tandardi

Tag Archives: PŠENICA tandardi

PŠENICA kvalitet i naši standardi kvaliteta – METRON

PŠENICA kvalitet

PŠENICA kvalitet – Pšenica kao najvažniji poljoprivredni proizvod ima određenu upotrebnu vrednost kao tehnološka sirovina za proizvodnju brašna, hleba i peciva, testenina, keksa i drugih proizvoda. Da bi se mogla nalaziti u prometu, odnosno biti predmet trgovine, pšenica mora da ispunjava određene uslove kvaliteta i higijenske ispravnosti. Vrednost pšenice kao sirovine u tehnologiji hrane određuje se prema morfološkim, organoleptičkim i ... Read More »