Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Prihranjivanje

Tag Archives: Prihranjivanje

Prihranjivanje ozimih žitarica će odrediti prinos

bolesti žita fendt kombajni durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu fuzarioza kvalitet zrna

PRIHRANJIVANJE OZIMIH ŽITARICA – Prihranjivanje pšenice, je?ma i tritikale je najvažniji posao koji u narednom razdoblju predstoji ratarima. Primena osnovnih NPK ?ubriva bila je smanjena tako da prihranjivanju treba posvetiti posebnu pažnju: kada vremenski uslovi to dozvole obi?i parcele, ustanoviti fazu razvi?a, izgled i gusto?u biljaka. Prihranjivanje predstavlja nastavak osnovnog odnosno predsetvenog ?ubrenja. Posle zime i niskih temperatura žita su ... Read More »