Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Prihranjivanje žitarica

Tag Archives: Prihranjivanje žitarica

Prihranjivanje ozimih žitarica će odrediti prinos

bolesti žita fendt kombajni durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu fuzarioza kvalitet zrna

PRIHRANJIVANJE OZIMIH ŽITARICA – Prihranjivanje pšenice, je?ma i tritikale je najvažniji posao koji u narednom razdoblju predstoji ratarima. Primena osnovnih NPK ?ubriva bila je smanjena tako da prihranjivanju treba posvetiti posebnu pažnju: kada vremenski uslovi to dozvole obi?i parcele, ustanoviti fazu razvi?a, izgled i gusto?u biljaka. Prihranjivanje predstavlja nastavak osnovnog odnosno predsetvenog ?ubrenja. Posle zime i niskih temperatura žita su ... Read More »