Wednesday, 14 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Prihranjivanje ozimih žitarica

Tag Archives: Prihranjivanje ozimih žitarica

Prihranjivanje ozimih žitarica će odrediti prinos

bolesti žita fendt kombajni durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu fuzarioza kvalitet zrna

PRIHRANJIVANJE OZIMIH ŽITARICA – Prihranjivanje pšenice, ječma i tritikale je najvažniji posao koji u narednom razdoblju predstoji ratarima. Primena osnovnih NPK đubriva bila je smanjena tako da prihranjivanju treba posvetiti posebnu pažnju: kada vremenski uslovi to dozvole obići parcele, ustanoviti fazu razvića, izgled i gustoću biljaka. Prihranjivanje predstavlja nastavak osnovnog odnosno predsetvenog đubrenja. Posle zime i niskih temperatura žita su ... Read More »