Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: PRIHRANA

Tag Archives: PRIHRANA

Prihrana povrća tokom cele vegetacije

prihrana paradajz ZDRAVLJE plodored paradajza stenica

Prihrana povrća – S obzirom na veoma kratku vegetaciju, u proizvodnjim povrća je veoma bitno biljke pravilno navodnjavati, prihranjivati i negovati, kako bi se postigli maksimalni prinosi, što uostalom i donosi najveću ekonomsku dobit. Svaku fazu rasta i razvića povrtarskih kultura odlikuje specifićna potreba biljke za makro i mikro elementima , pa je zato pravilan izbor vrste i količine đubriva ... Read More »

FOLIJARNA PRIHRANA pravi odgovor za uspeh

malina nudi malina rezidba maline miner malina zaštita folijarna

Folijarna prihrana – Najveći uticaj na prinos i kvalitet povrća su sortiment, klima, zemljište, agrotehnika, itd. Od svih parametara najvažniji je zemljište. Zemljište je, osim toga što predstavlja podlogu za biljke, glavni izvor vode i hranljivih materija, koje su neophdne za rast i razviće i koje biljke usvajaju preko korena. I nadzemni organi, pre svih list, mogu da usvajaju mineralne materije i ... Read More »

Prihrana biljaka za brz početak vegetacije

pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva

Prihrana biljaka – prole?e je vreme kada se beleži nagli rast biljaka i potrebno je dostaviti im sve neophodne elemente. Predlog je da primenite ?ubriva koja daju lako pristupa?an azot koji garantuje maksimalni efekat primene ?ubriva. Kompanija Borealis L.A.T. Vam predlaže –  COMPLEX 15/15/15+7SO3+Zn pruža dugotrajan efekat azota – jer sadrži azot i u obliku amonijaka i nitrata – što ... Read More »

Prihrana pšenice – krajnji rok do faze vlatanja

Prihrana pšenice – prof. dr Miroslav Maleševi?: Prihranu pšenice završiti do faze vlatanja. Ratari koji do sada nisu obavili prihranu pšenice, to svakako treba da urade kada se zemljište prosuši, kako bi biljkama obezbedili dovoljnu koli?inu azota. Pre odluke o prihrani ovog useva važno je da odrede u kojoj fazi rasta se sada nalaze biljke. „Pšenice koje su kasnije posejane ... Read More »

Prihrana pšenice februar – mart (bokorenje,vlatanje)

Prihrana pšenice – Zima i sneg nas zaobilaze. Pšenica je stigla do 4-5 listova i sada joj treba pomo?i u razvoju. Potrebno je uraditi N min- test pre prihrane pšenice. Preporuka je da se 60% rastura u fazi bokorenje, a ostatak 40% u fazi vlatanja. Pšenica je kultura me?u najzastupljenijim u setvenoj strukturi poljoprivrednih proizvo?a?a, te s toga joj treba posvetiti posebnu ... Read More »