Wednesday, 14 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: previcur

Tag Archives: previcur

Temperatura u rasadničkoj proizvodnji

raštan rukola TEMPERATURA

TEMPERATURA U RASADNIČKOJ PROIZVODNJI – Kada govorimo o rasadničkoj proizvodnji potrebno je posebno obratiti pažnju na temperaturu . Temperatura je uz supstrat, vodu i svetlost osnovni faktor u proizvodnji rasada. Ako imamo dodatni izvor toplote ispariće višak vode ili će biljka usled intezivnog rasta da je usvoji. A ako je leja hladna, imamo previše vlage u supstratu, a dan je tmuran, bez ... Read More »

Rani rasad za zaradu u proleće

rasad zeolit rani kupus setva kupusa kupus kasni pikiranje rasada kupus u leto plodored

Rani rasad za zaradu -Rana proizvodnja rasada u našim uslovima naj?eš?e se obavlja u toplim lejama koje mogu biti razli?itog tipa i namene. U poslednje vreme veliki broj proizvo?a?a koristi kontejnerske sisteme koji su prakti?niji ali iziskuju zna?ajnija sredstva, dok kod manjih proizvo?a?a i dalje je zastupljen starinski na?in gajenja. Na dnu tople leje se stavlja izolacioni materijal koji je ... Read More »