Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: – pomotehničke mere

Tag Archives: – pomotehničke mere

Trešnje – pomotehničke mere za dobar rod u voćnjaku

trešnje idealne izbor sorti

Trešnje pomotehni?ke mere – U uslovima žestoke konkurencije na svetskom tržištu stone trešnje, dobijanje krupnog i kvalitetnog ploda postalo je imperativ. Kao dodatak ovome, na raspolaganju je sve manje kvalitetne radne snage, pa su i troškovi njenog angažovanja sve ve?i. Stvorila se potreba da se stabla u zasadima sade guš?e, lako održavaju i rano prorode, da je konstantna produkcija osvetljenog rodnog ... Read More »