Monday, 21 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Podsticaji

Tag Archives: Podsticaji

Registracija gazdinstava – od 1. marta do 30. aprila

obećanja ministra novac za integrisani sistemi zemljište našoj država je gazdinstva u srbiji postrna setva

Registracija gazdinstava – Strategija daljeg razvoja poljoprivrede je donesena. Ove godine je predvieno soro22 milijarde dinara za podsticaje, ali država će biti mnogo zahtevnija pri određianju onih koji će ih koristiti. Posle dve godine bez prijave ( ukoliko nema promena ) sada ćete biti u obavezi da obnovite registraciju gazdinstva. Dešavalo se da poljoprivrednici nisu prijavljivali sve parcele na kojima ... Read More »

Podsticaji 2019. godine – više od 21 milijarde dinara

podsticaji 2019 manifestacija konkurs za turizam lorist sajam lorist novi sad

Podsticaji 2019. godine – Odluka Vlade Srbije da poljoprivreda bude podstaknuta sa skoro 22 milijarde dinara kroz direktna plaćanja i sredstva za ruralni razvoj je dobra vest za poljoprivrednike. Novi iznosi za tov svinja i junadi, sistem krava tele – 30.000 dinara. Za pčelare su izdvojeni podsticaji u visini od 590 miliona dinara ( po košnici 720 dinara ). IPARD-u ... Read More »

Podsticaji genetski resursi su važni – autohtone rase

podsticaji genetski

Podsticaji genetski resursi – Javni poziv za podsticaje za očuvanje genetičkih resursa  Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se do 19. oktobra 2018. godine. Uprava za veterinu je raspisala Javni poziv za podnošenje zahteva za  ostvarivanje prava na podsticaje za podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u ... Read More »

Podsticaji za nabavku kvalitetnih priplodnih grla

steone krave sistem gajenja sezonska teljenja

Podsticaji za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za početnike – Obzirom da se bliži krajnji rok za podnošenje zahteva za podsticaje za nabavku kvalitetnih priplodnih grla, trebalo bi naglasiti da mogu konkurisati i poljoprivrednici koji se ranije nisu bavili stočarskom proizvodnjom, već ove godine žele prvi put da nabave kvalitetna priplodna grla i otpočnu proizvodnju. Potrebno je da prelazak životinja sa jednog ... Read More »

Podsticaji za investicije u fizičku imovinu gazdinstva

podsticaji za investicije jagoda jagode pravilna sadnja malč plastični kontejnerske sadnice jagode

Podsticaji za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura Pravo na podsticaje ostvaruju lica upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to : 1.Fizičko lice, 2.Preduzetnik, 3.Privredno društvo 4.Zemljoradnička zadruga Lica ostvaruju pravo na podsticaje ako: -Ako je u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev ... Read More »

Osiguranje regres za preniju osiguranja

mmf se pita uticaj grada osiguranje regres grad bere

Osiguranje regres – Način ostvarivanja prava na regres za premiju osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji.  Poljoprivredna proizvodnja po svojoj prirodi je veoma rizična i zavisi često od mnogih faktora koji se ne mogu predvideti, što veoma utiče na ostvarenje prinosa a samim tim i na smanjenje prihoda, kao i do velikih gubitaka u proizvodnji. Imajući u vidu posledice koje do kojih bi došlo, Vlada Republike Srbije je u ... Read More »

Pravilnik podsticaji u stočarstvu – telad za tov

tov junadi izbor ishrana teladi stočni kvasac pravilnik podsticaji

Pravilnik podsticaji – Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov Svi poljoprivredni proizvođači – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, kao i pravna lica i preduzetnici, koji ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju mogu ostvariti podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov.  Podsticaje ostvaruju za najmanje dve oteljene krave, ... Read More »

Podsticaji mladima na selu do milion i po dinara

konkurs za mlade podsticaji mladima

Podsticaji mladima – Pravilnikom o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima (Službeni glasnik RS, broj 46/2018) propisuju se vrste podsticaja, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac prijave na konkurs za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku i po pojedinim vrstama podsticaja. Podsticaji obuhvataju podršku ... Read More »

Podsticaji 2018. godine u stočarstvu – Izmene

jagnjad jagnjenje ovca mleko british milkship ishrana bremenitih podsticaji 2018. ovce bremenitost ishrana ovaca

Podsticaji 2018. godine u stočarstvu – sve po staromu ovoj godini za ostvarivanje podsticaja. Deset ovaca, dve krave, tri krmače … Pravilnikom  o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla koji je u martu donelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predviđeno je da pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog ... Read More »

Podsticaji po organskom hektaru 70 odsto veći

organska proizvodnja

 Podsticaji po organskom hektaru 70 odsto veći   Pravilnik predviđa da proizvođači organskih biljaka dobiju skoro 7.000 dinara subvencija po jedinici površine. Prema Pravilniku o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju koji je nedavn usvojilo resorno ministarstvo visina ovih sredstava utvrđuje se u odgovarajućem iznosu koji se uvećava 70 odsto od iznosa za podsticaje koji se u skladu sa posebnim propisom kojim ... Read More »