Thursday, 17 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: podloga

Tag Archives: podloga

Trešnje – pomotehničke mere za dobar rod u voćnjaku

trešnje izbor sorti trešnjina muva

Trešnje pomotehničke mere – U uslovima žestoke konkurencije na svetskom tržištu stone trešnje, dobijanje krupnog i kvalitetnog ploda postalo je imperativ. Kao dodatak ovome, na raspolaganju je sve manje kvalitetne radne snage, pa su i troškovi njenog angažovanja sve veći. Stvorila se potreba da se stabla u zasadima sade gušće, lako održavaju i rano prorode, da je konstantna produkcija osvetljenog rodnog drveta ... Read More »

Podloga jabuke određuje kakav će biti rod jabuka

podloga jabuke biljni hormoni savetovanje kalemljenje pepelnica jabuke kalemljenje načini

Podloga jabuke – Među brojnim činiocima od kojih zavisi uspeh u proizvodnji jabuke vrlo značajno mesto pripada podlozi. Podloge utiču na bujnost voćke, vreme stupanja u plodonošenje, dugovečnost, otpornost na mraz, sušu,parazite i štetočine, na bolju ili lošiju prilagođenost voćke r a z l i č i t i m z e m lj i š n i m i ... Read More »

Breskva i nektarina – zasnivanje voćnjaka, troškovi

breskve šupljikavost lišća breskve faze razvoja hladnjača rokovi breskva evropski voćnjak

Breskva i nektarina – zasnivanje voćnjaka. Na tržištu breskva ima svoje mesto, važno je imati kvalitetan proizvod i dobro mesto za prodaju. Veliki je broj sorti i treba slušati savete stručnjaka pri izboru.  Početna ulaganja su relativno skromna – oko 5.000 eura po hektaru ( to se odnosi na analizu i obradu zemljišta, same sadnice, đubrivo, zaštita, radna snaga, trošak ... Read More »

Nerodnost voćaka u mladenačkom razdoblju

nerodnost

Nerodnost voćaka u mladenačkom razdoblju – Na nerodnost voćaka, što se najviše sagledava u odsutnosti formiranja cvetnih pupoljaka, utiču različiti činioci i uslovi uzgoja, kao i stanja razvoja pojedinih individua tokom ontogenetskog razvoja, od začetka života biljaka do prirodne smrti. Mladalački period je razvoj voćaka vegetativno razmnoženih od sadnje do plodonošenja. Mladenačka nerodnost voćaka najviše zavisi od podloge, sorte i načina ... Read More »

Podloge određuju uspeh u gajenju voćnjaka

jabuka rodila savetovanje poljoprivredni

Podloge određuju uspeh – podloge se prema načinu proizvodnje dele u dve grupe: vegetativne i generativne. Podloge za jabuku Generativne podloge za jabuku se danas jako malo koriste u rasadničarskoj proizvodnji, s obzirom na veliki izbor kvalitetnih vegetativnih podloga različite bujnosti. Sorte okalemljene na šumskoj divljoj jabuci (Malus slivestris) su dugovečnije, otpornije na sušu i mraz i mogu se gajiti na ... Read More »