Tuesday, 18 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Plodored

Tag Archives: Plodored

PLODORED lucerke nužan uslov za dobar otkos

bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu

PLODORED lucerke – Ranija tendencija gajenja lucerke van plodoreda nije opravdana. Ono treba da zauzme znaćajnu ulogu u rotiranju useva, s obzirom na njen sveukupan znaćaj na zemljište, te uticaj na plodnost zemljišta. Iskorištavanje lucerke je najčešće 5 godina. Osnovni razlog skraćenja perioda iskorištavanja lucerke je brzo propadanje, iscrpljivanje, te proređivanje sklopa, zbog čega je njeno dalje iskorištavanje ekonomski neopravdano.  Skraćenju ... Read More »

Plodored navodnjavanje čuvaju povrće od bolesti

plastenik plodored navodnjavanje sistem za navodnjavanje korenov sistem sistemi za navodnjavanje

Plodored navodnjavanje – ZNAČAJ PLODOREDA I NAVODNJAVANJA U ZAŠTITI POVRĆA – Intezitet pojave bolesti na povrtarskim biljkama određen je brojnim faktorima, među kojima plodored zauzima jedno od najznačajnijih mesta Plodored je jedna od najznačajnijih agrotehničkih mera.. Ovo se posebno odnosi na one bolesti čiji se prozrokovači održavaju u biljnim ostacima i u zemljištu. U slučaju nepoštovanja plodoreda u zemljištu se nagomilava ... Read More »

Žuta rđa pšenice – kako se izboriti sa bolešću

žuta rđa siva pegavost prihrana pšenice

Žuta rđa pšenice – Nakon obilnih padavina i stabilizacije vremena, registrovana je jača pojava žute rđe na pšenici (Puccinia striiformis). Simptomi koje prouzrokuje P. striiformis se uočavaju na svim nadzemnim delovima biljke pšenice, pa čak i na nezrelom zrnu. Oni se najpre javljaju na donjem, a kasnije i na vršnom lišću. Na njemu se razvijaju limunastožute uredopustule, koje su linearno ... Read More »

Lukovi u organskom načinu proizvodnje

milion od beli luk korovi njegov uzgoj lukovi

Lukovi u organskom uzgoju,  za zdraviju ishranu – U organskoj bašti se mogu gajiti lukovi koji se svakodnevno koriste u ishrani – crni luk, beli luk, praziluk, srebrnjak, kao i oni ređe gajeni – vlašac, sremuš, aljma… Beli luk je jedna od najstarijih uzgajanih biljaka, karakterističnog mirisa i ukusa, bogata mineralnim materijama, proteinima, eteričnim uljima a ima i antibakterijsko delovanje. ... Read More »

Agrotehnika proizvodnje konoplje

konoplja industrijska agrotehnika konoplja kao gajenje alternativnih

Agrotehnika proizvodnje konoplje – Plodored: Najbolli predusevi za gajenje konoplje su okopavine (krompi, kukuruz) đubrene stajskim đubrivom kao i zrnaste mahunarke i strna žita. Obrada zemljišta: Konoplja je jara kultura, pa se za nju zemljište obrađuje kao i za druge jare kulture. Iza ranih preduseva ore se strnište na oko 10 -15 cm dubine. U jesen se obavlja duboko oranje (do ... Read More »

Setva ulaganje – za hektar 68.000 dinara dovoljno?

prihrana setva pšenice pšenica organski setva ulaganje pepelnica pšenice bokorenje odlučuje

Setva ulaganje – ovoga leta pšenica manje rodila, cena niska … Ko je poštovao optimalni rok setve pšenice ( 25. oktobar ) je morao da spremi dosta novca za setvu. Ko je propustio optimalni rok moraće da izdvoji još više sredstava. Priprema zemljišta je važna jer od nje zavisi kako će seme uspešno klijati i dočekati zimu u dobroj kondiciji. Sama ... Read More »

Plodored paradajza, uslov uspešnih rezultata

prihrana paradajz ZDRAVLJE plodored paradajza stenica paradajz u plasteniku

Plodored paradajza – plodored je izmena (promena) kultura na istoj površini. Povrtarske kulture pa i paradajz, se ne smeju sejati, odnosno saditi nekoliko godina na istoj parceli. Povrtarske kulture imaju razne potrebe u hranivima, napadaju ih razne bolesti i štetočine, imaju nejednako razvijen korenov sistem, te se plodored mora strogo poštovati. Dobri predusevi paradajzu su grašak, pasulj, soja (pod uslovom ... Read More »

Ječam ozimi dobro podnosi sušu u plodoredu

pivarski ječam ozimi ječam pegavost dan polja

Je?am ozimi  Kada su u pitanju uslovi uspevanja je?ma moglo bi se re?i da je?am nema izražene zahteve prema toploti. Klija na temperaturi od 1 do 2 C stepena. Mlade biljke mogu izdržati slabe mrazeve od -4 do -5 C stepeni, a posle kaljenja i mrezeve od -10 do -12 stepeni Celzijusa. Je?am je manje otporan prema mrazu u odnosu ... Read More »

Plodored u organskom načinu proizvodnje

rasad zeolit rani kupus setva kupusa kupus kasni pikiranje rasada kupus u leto

Plodored u organskom na?inu. Osim klasi?nog plodoreda (jedan usev po 1 parceli), me?uusevi  i mešovita sadnja predstavljaju tako?e klju?ne elemente za optimiziranje me?usobnog dejstva interakcije useva. Plodoredi treba da uklju?e i gajenje poduseva, naknadnih i postrnih useva, gajenje me?uuseva i ozimih pokrovnih useva, kao i druge modifikacije. Plodored u organskom na?inu proizvodnje Tabelarni prikaz dobrog, zadovoljavaju?eg i lošeg preduseva za ... Read More »

Plodored kukuruza – sprečiti kukuruznu zlaticu

silaža hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza folijarna prihrana rastvorom

Plodored kukuruza – kukuruz se u Srbiji proizvodi od dugogodišnjih monokultura pa do proizvodnje u sistemu višepoljnih plodoreda. Ipak najčešće se proizvodi u dvopoljnom plodoredu sa pšenicom ili nekom drugom strninom. Iako je kukuruz tolerantan na gajenje u monokulturi, posebno na zemljištima sa visokim proizvodnim potencijalom, potrebno je napomenuti da ovakav način proizvodnje nosi i velike rizike i teškoće. Na prvom ... Read More »