Tuesday, 22 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: “plavo”

Tag Archives: “plavo”

Voćnjak zaštita “plavo” prskanje u jesen/zimu

Vo?njak zaštita “plavo” prskanje Zimsko tretiranje je jako zna?ajna mera u suzbijanju štetnih organizama – biljnih bolesti i šteto?ina na vo?nim vrstama i vinovoj lozi. Ova mera, ukoliko se sprovede na po?etku vegetacije, olakšava za 50% posla u zaštiti vo?aka od štetnih organizama tokom vegetacije, jer se zimskim tretiranjem smanjuje potencijal patogena koji mogu pri?initi velike štete pri povoljnim uslovima ... Read More »