Wednesday, 20 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: “plavo” prskanje

Tag Archives: “plavo” prskanje

Jesenje prskanje smanjuje broj prskanja u proleće

jesenje plavo prskanje voćnjak starenje zimsko tretiranje rak korena jesenje prskanje

Jesenje prskanje – U jesen je neophodno izvoditi zaštitu , u  cilju smanjenja  infektivnog potencijala, odnosno preventivnog sprečavanja mogućih infekcija od različitih patogena. U tom periodu prskanje voćaka je sa bakarnim preparatima i mehaničko odstranjivanje obolelih organa i/ili celih biljaka. U periodu od opadanja lišća do bubrenja pupoljaka, štetočine koje su se tokom vegetacije intezivno hranile i razmnožavale na voćkama , miruju u određenom stadijumu, ... Read More »

Jesenje plavo prskanje voća za sigurnije proleće u voćnjaku

jesenje plavo prskanje voćnjak starenje zimsko tretiranje rak korena jesenje prskanje

Jesenje plavo prskanje – Kao što to primenjujemo u našem vo?njaku u ?elarevu, podse?amo vo?are da u jesen, nakon završene berbe, po?inje zaštita od bolesti, za narednu godinu. Radovi u vo?njaku  u jesen po?inju održavanjem higijene. Higijena vo?njaka obuhvata: sakupljanje opalog liš?a, mumificiranih plodova iz krošnje i sa zemlje ispod vo?ke, uklanjanje starih, polomljenih grana. Sve ove biljne delove treba ... Read More »

Voćnjak zaštita “plavo” prskanje u jesen/zimu

jesenje plavo prskanje voćnjak starenje zimsko tretiranje rak korena jesenje prskanje

Voćnjak zaštita “plavo” prskanje Zimsko tretiranje je jako značajna mera u suzbijanju štetnih organizama – biljnih bolesti i štetočina na voćnim vrstama i vinovoj lozi. Ova mera, ukoliko se sprovede na početku vegetacije, olakšava za 50% posla u zaštiti voćaka od štetnih organizama tokom vegetacije, jer se zimskim tretiranjem smanjuje potencijal patogena koji mogu pričiniti velike štete pri povoljnim uslovima ... Read More »

Plavo prskanje voćaka, priprema za zimu

Plavo prskanje – Temperature iznad +5 C omogu?ava prskanje. Posle berbe, u okviru jesenjih radova u vo?njaku,po?inje priprema vo?njaka za narednu sezonu. Samo oni koji se blagovremeno pripreme mogu u slede?oj vegetaciji o?ekivati zadovoljavaju?i prinos i kvalitet plodova. Kada se radi o higijeni vo?njaka, uklanjaju se osušena stabala, suve i polomljene grane, ruli plodovi, i drugi biljni ostaci koji su ... Read More »