Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: pilića

Tag Archives: pilića

Upotreba antibiotika u stočarskoj proizvodnji

svinje upotreba antibiotika

Upotreba antibiotika – širom Evrope zvoni se na uzbunu. Prevelika upotreba antibiotika u stočarstvu stvara bakterije otporne na razne antibiotike i zatim ugrožavaju i zdravlje ljudi. Da bi se smanjila preterana upotreba antibiotika u stočarskoj proizvodnji ( neki uzgajivači i preventivno daju antibiotike ?? ) Holandija je uvela strategiju smanjenja količine antibiotika u procesu proizvodnje. Pročitajte članak Dipl.ing. Miraša Zagrađanina o ... Read More »

Kontrola rasta pilića je parametar za uspešan tov

tov pilića pilići kalcijum fosfor kontrola rasta pilići sistem

Kontrola rasta pilića – Za proizvodnju mesa koriste se teške linije kokoši, mada se sve češće za tu namenu koriste izlučene kokoške nosilje i petlovi. Tov se može sprovoditi na tri osnovna načina: ekstenzivni, poluintenzivni i intenzivni. Brojlerski tov danas se uglavnom organizuje na specijalizovanim farmama. Kontrola rasta pilića je parametar za uspešan tov Da bi proizvodnja bila profitabilnija treba se ... Read More »