Friday, 23 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: pepelnica

Tag Archives: pepelnica

Leska – štetnici koji smanjuju prinose biljke

leska - štetnici uzgojni oblici orezivanje leske

Leska – štetnici. Lesku napada veći broj štretnih organizama. Najznačajniji patogeni koji nanose ekonomske štete su Monilinia fructigena (trulež plodova), Phyllactinia guttata (pepelnica leske), Monilia ploda se javlja uglavnom svake godine,više u vlažnim uslovima kada su vlažna proleća i u voćnjacima koji su podignuti na vlažnim terenima. Parazit se razvija na tek zametnutim plodovima. Simptomi su u vidu sitnih pega ... Read More »

Vinograd bolesti vrebaju tokom zimskog mirovanja

vinograd bolesti rekonstrukcija jesenje đubrenje bolesti vinove loze crvena bor vinograd đubrenje

Vinograd bolesti. Kako prezimljavaju bolesti vinove loze? Plamenjača vinove loze – prouzrokovač gljiva ( Plasmopara viticola)  Plasmopara se sada nalazi u opalom lišću, u unutrašnjem tkivu i to u obliku zimskih spora (oospora). To su punije ćelije, pune ulja, otporne na zimu i zimi miruju. Tkivo lišća se pomalo raspada, trune i tako se oospore do proleća oslobode. U prole?e ... Read More »

PLAMENJAČA paradajza ,crna pegavost, pepelnica

paradajz ZDRAVLJE plodored paradajza stenica paradajz

PLAMENJA?A paradajza (Phytophthora infestans) oprez u plasteniku !! Simptomi plamenja?e se javljaju na svim nadzemnim delovima paradajza – listu, stablu, granama, zelenim i zrelim plodovima. Na liš?u se javljaju krupne pege, svetlozelene i vodenaste, najpre  od vrha lista ili oboda lista, pege se brzo uve?avaju, dok ceo list ne bude zahva?en. U vlažnim uslovima po obodu pega, sa nali?ja lista, javlja se beli?asta ... Read More »

Pepelnica vinove loze na mladim listovima

vinova loza

Pepelnica vinove loze se javlja na svim zelenim delovima vinove loze, na kojima se stvara sivo pepeljasta prevlaka – zbog ?ega je i dobila ime pepelnica. Na liš?u se ova prevlaka javlja i sa lica i sa nali?ja. Napadnuto mlado liš?e se deformiše, a ?esto i suši. Najve?u opasnost pepelnica predstavlja za grož?e koje biva zaraženo od zametanja pa do ... Read More »

Vino – savremena rešenja za zaštitu prirode u vinogradarstvu

vino

Vino je uvek bilo božanski dar i evo jedne zanimljivost vezane za uzgoj vinove loze. Prijateljski odnos prema zemlji je budu?nost francuskog vina. Budu?nost vinara uklju?uje ??grož?e otporno na bolesti,  solarne robote, i novi na?in pakovanja vina, sve to doprinosi  smanjenju njihovog negati- vnog uticaja na okolinu. “Mi ne možemo zadržati ovakav na?in rada, zaga?uju?i Zemlju,” izjavio je Alexis Raoux,  ... Read More »

Pepelnica može naneti štete do 80 procenata

vinova loza

Pepelnica vinove loze – Radi se o gljivi koja se nalazi na površini napadnutih organa, a ne zalazi u unutrašnjost. Budu?i da se nalazi na površini, možemo je spre?avati, tj organe loze štititi od ostvarenja zaraze, ali i uništavati kad se ve? razvila na liš?u. Pepelnica je ina?e doneta u Evropu iz Amerike pre 130 godina i tada je vinogradarstvu ... Read More »

Grašak bolesti i načini zaštite biljaka

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus višegodišnje mahunaste

GRAŠAK  bolesti – mlade biljke traže zaštitu. Treba se na vreme pripremiti na “navalu” štetnika kojima toplota pogoduje. Predlažemo Vam i sredstva zaštite. Antraknoza graška (Ascocyta pisi)  Gljiva se uglavnom prenosi zaraženim semenom useva a i drugim biljnim delovima. Uzrokuje pege na listovima bledosme?e boje sa vidljivim tamnosivim rubom.Na mahunama su pege malo udubljene. Micelijum prodire do semena koje poprima sivu ... Read More »

BOLESTI korenastog povrća tokom sezone

mrkva čuvanje šargarepa mrkva skladištenje

BOLESTI korenastog povr?a – Najzna?ajnije bolesti korenastog povr?a (mrkva, celer, peršun). Crna pegavost mrkve (Alternaria radicina). Zbog poleganja i propadanja klijanaca,kao i truleži korena u polju i skladištu,ovo je ekonomski zna?ajan patogen ove familije biljaka. Biljke inficirane u fazi klijanja izumiru pre nicanja. Biljke zaražene nakon nicanja požute, a liš?e nekrotira. Na korenu mrkve izaziva crnu trulež.   Mere zaštite ... Read More »

Suzbijanje štetočina u pšenici DELTA AGRAR

delta agrar

DELTA AGRAR savetuje  – Suzbijanje bolesti i šteto?ina u pšenici. Savremeni uzgoj pšenice i postizanje vrhunskih rezultata zahteva primenu  potpune agrotehnike i sredstava zaštite. Pravi izbor kvalitetnih sredstava zaštite Vam garantuje bogat urod i ?uva kvalitet zrna – tu sigurnost Vam pruža DELTA AGRAR.  Bolesti pšenice pri jakom napadu znatno uti?u na smanjenje roda, koje može biti i ve?e od 25%.  Najzna?ajnije bolesti ... Read More »

KOROVI u pšenici mogu smanjiti prinos

 Korovi u pšenici su zna?ajan faktor u ometanju pšenice tokom njenog razvoja. Pored toga što pšenici onemogu?avaju normalan razvoj oduzimaju?i joj prostor, mineralne materije i vodu, onda kada je najosetljivija, korovi prilikom žetve ometaju i onemogu?avaju ovu meru,naro?ito ako su na parceli prisutni robusni korovi kao što je palamida i lapak. Iako je pšenica jedan od prvih useva u kome ... Read More »