Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Pepelnica loze

Tag Archives: Pepelnica loze

Pepelnica vinove loze na mladim listovima

vinova loza

Pepelnica vinove loze se javlja na svim zelenim delovima vinove loze, na kojima se stvara sivo pepeljasta prevlaka – zbog ?ega je i dobila ime pepelnica. Na liš?u se ova prevlaka javlja i sa lica i sa nali?ja. Napadnuto mlado liš?e se deformiše, a ?esto i suši. Najve?u opasnost pepelnica predstavlja za grož?e koje biva zaraženo od zametanja pa do ... Read More »

Pepelnica može naneti štete do 80 procenata

vinova loza

Pepelnica vinove loze – Radi se o gljivi koja se nalazi na površini napadnutih organa, a ne zalazi u unutrašnjost. Budu?i da se nalazi na površini, možemo je spre?avati, tj organe loze štititi od ostvarenja zaraze, ali i uništavati kad se ve? razvila na liš?u. Pepelnica je ina?e doneta u Evropu iz Amerike pre 130 godina i tada je vinogradarstvu ... Read More »

Pepelnica vinove loze tokom rasta lastara

vinograd

Pepelnica se javlja na svim zelenim delovima   vinove loze, na kojima se stvara sivo pepeljasta prevlaka – zbog ?ega je i dobila ime pepelnica. Na liš?u se ova prevlaka javlja i sa lica i sa nali?ja. Napadnuto mlado liš?e se deformiše, a ?esto i suši. Najve?u opasnost pepelnica predstavlja za grož?e koje biva zaraženo od zametanja pa do šaranja. Mlade ... Read More »