Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Pepelnica listovi

Tag Archives: Pepelnica listovi

Pepelnica vinove loze na mladim listovima

vinova loza plamenjača vinove loze

Pepelnica vinove loze se javlja na svim zelenim delovima vinove loze, na kojima se stvara sivo pepeljasta prevlaka – zbog ?ega je i dobila ime pepelnica. Na liš?u se ova prevlaka javlja i sa lica i sa nali?ja. Napadnuto mlado liš?e se deformiše, a ?esto i suši. Najve?u opasnost pepelnica predstavlja za grož?e koje biva zaraženo od zametanja pa do ... Read More »