Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Pepeljasti grožđani moljac

Tag Archives: Pepeljasti grožđani moljac

Pepeljasti groždjani moljac tri generacije

mikrobiološka bojadiser sorta

Pepeljasti groždjani moljac zajedno sa žutim grož?anim moljcem napada grož?e u našim vinogradima. Prezimljava u obliku lutke. Godišnje ima 3 generacije. Leptiri prole?ne generacije po?inju da se javljaju pre cvetanja. Gusenice se najpre uvla?e u cvetove i izjedaju ih. Posle cvetanja zapredaju gnezda obavijaju?i bobice kojima se hrane. “Pau?ina” u grozdovima je prvi jasan znak prisustva ove šteto?ine i ?itavi ... Read More »

Pepeljasti grožđani moljac napada vinograde

Pepeljasti grož?ani moljac – Leptir je svetlosivog tela, 5-6 mm dug. Prednja krila su pepeljastosiva, sa svetlijim i tamnijim šarama, a zadnja su svetlo-siva. Štetne su samo njihove gusenice, koje mogu da narastu do 1 cm. U po?etku su žute, a kasnije zelenkasto-žute boje. Na telu gusenice nalaze se bradavice iz kojih izlaze dlake. Pepeljasti grož?ani moljac zajedno sa žutim ... Read More »