Saturday, 21 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Pepeljasti grožđani moljac nova generacija

Tag Archives: Pepeljasti grožđani moljac nova generacija

Pepeljasti groždjani moljac tri generacije

mikrobioloska bojadiser sorta

Pepeljasti groždjani moljac zajedno sa žutim grož?anim moljcem napada grož?e u našim vinogradima. Prezimljava u obliku lutke. Godišnje ima 3 generacije. Leptiri prole?ne generacije po?inju da se javljaju pre cvetanja. Gusenice se najpre uvla?e u cvetove i izjedaju ih. Posle cvetanja zapredaju gnezda obavijaju?i bobice kojima se hrane. “Pau?ina” u grozdovima je prvi jasan znak prisustva ove šteto?ine i ?itavi ... Read More »