Thursday, 14 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: penzije

Tag Archives: penzije

Poljoprivredne penzije, kako ih steći ili …

Poljoprivredne penzije se za sada sti?u samo po godinama života, jer je obavezno poljoprivredno osiguranje po?elo 1.1.1986. godine, podse?a Saša Dr?eli?, direktorka filijale PIO fonda u Pan?evu. To zna?i da još nismo stigli dotle da bi neko imao pravo na penziju samo na osnovu poljoprivrednog osiguranja, ?ak ni na prevremenu starosnu penziju. Kako Saša Dr?eli?, iz PIO fonda u Pan?evu, ... Read More »