Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: pegavost oraha

Tag Archives: pegavost oraha

Orah ima male zahteve kvaliteta zemljišta

orah ima izbor sadnica oraha orah broj sadnica

Orah ima male zahteve – Orah uspeva na zemljištima različite plodnosti, od plodnih i humusnih do siromašnih deluvijuma i peskova pa i najsiromašnijih skeletnih zemljišta. Za normalan rast i razvoj oraha, za redovno plodonošenje i dobijanje visokih prinosa, kvalitetnih plodova, najpogodnija su duboka, plodna, rastresita zemljišta sa dobrim vodnim i vazdušnim režimom. Dobro aerirana zemljišta omogućuju veću aktivnost mikroorganizama koju ... Read More »

Orah bolesti i štetočine nanose velike štete

orah ima izbor sadnica oraha orah broj sadnica

Orah bolesti i šteto?ine. Orah napada ve?i broj parazita -prouzrokova?a bolesti insekata koji mogu pri?initi velike štete, ako se na vreme ne vrši kvalitetna zaštita. Ekonomski najzna?ajnije bolesti su:siva pegavost liš?a oraha i crna (bakteriozna ) pegavost oraha. Siva pegavost liš?a oraha ie naj?eš?e oboljenje oraha i izaziva ga gljiva Gnomonia leptostila. Bolest se manifestuje u vidu pega na liš?u ... Read More »