Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: pegavost lišća

Tag Archives: pegavost lišća

Orah bolesti i štetočine nanose velike štete

orah ima izbor sadnica oraha orah broj sadnica orah bolesti

Orah bolesti i štetočine. Orah napada veći broj parazita -prouzrokovača bolesti insekata koji mogu pričiniti velike štete, ako se na vreme ne vrši kvalitetna zaštita. Ekonomski najznačajnije bolesti su:siva pegavost lišća oraha i crna (bakteriozna ) pegavost oraha. Siva pegavost lišća oraha ie najčešće oboljenje oraha i izaziva ga gljiva Gnomonia leptostila. Bolest se manifestuje u vidu pega na lišću ... Read More »

ŠEĆERNA REPA -pegavost lišća Cercospora beticola

šećerna repa kvote CERCOSPORA beticola

ŠE?ERNA  REPA – pegavost liš?a, ?etvrti tretman . U pojedinim godinama ova bolest nanosi velike štete še?ernoj repi. Bolest se javlja svake godine, a intenzitet zavisi od klimatskih uslova. Ukoliko je vreme toplo, a relativna vlažnost vazduha ve?a, Napad bolesti je ja?i. Kod ja?eg napada dolazi do propadanja lisne mase i smanjenja prinosa i do 30 %. Ukoliko se bolest ... Read More »