Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: -pegavost lišća Cercospora beticola

Tag Archives: -pegavost lišća Cercospora beticola

ŠEĆERNA REPA -pegavost lišća Cercospora beticola

šećerna repa kvote CERCOSPORA beticola

ŠEĆERNA  REPA – pegavost lišća, četvrti tretman . U pojedinim godinama ova bolest nanosi velike štete šećernoj repi. Bolest se javlja svake godine, a intenzitet zavisi od klimatskih uslova. Ukoliko je vreme toplo, a relativna vlažnost vazduha veća, Napad bolesti je jači. Kod jačeg napada dolazi do propadanja lisne mase i smanjenja prinosa i do 30 %. Ukoliko se bolest ... Read More »

ŠAMPINJONI pokrivka za pravilan uzgoj

ŠAMPINJONI  pokrivka – U svakoj pokrivci koja služi za gajenje šampinjona žive razli?iti organizmi, vidljivi i  nevidljivi, pokretni i nepokretni (bakterije,gljivice, virusi, nematode) koji ?e naneti velike štete micelijumu i kompostu. Zato je potrebno da se pristupi dezinfikovanju pokrivke pre nego što se  nanese na kompost. Dezinfikovanje   mora da se odradi na vreme, jer od ove ta?ke procesa gajenja šampinjona ... Read More »

KOROVI u pšenici mogu smanjiti prinos

 Korovi u pšenici su zna?ajan faktor u ometanju pšenice tokom njenog razvoja. Pored toga što pšenici onemogu?avaju normalan razvoj oduzimaju?i joj prostor, mineralne materije i vodu, onda kada je najosetljivija, korovi prilikom žetve ometaju i onemogu?avaju ovu meru,naro?ito ako su na parceli prisutni robusni korovi kao što je palamida i lapak. Iako je pšenica jedan od prvih useva u kome ... Read More »