Saturday, 16 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: pegavost kukuruza

Tag Archives: pegavost kukuruza

Kukuruz bolesti lista tokom razvoja

kukuruz bolesti

Kukuruz bolesti lista – Najvažniji prouzrokova?i bolesti lista kod nas su Bipolaris zeicola, Exserohilum turcicum, Kabatiella zeae i Puccinia sorghi. Oboljenja lista smanjuju asimilacionu površinu, direktno uti?u na smanjenje proizvodnje ugljenih hidrata koji se ?uvaju u zrnu, pa je kod zaraženih biljaka zrno šturo, nedozrelo, što rezultira niskim prinosom. Dodatno je pove?ana i osetljivost prema prouzrokova?ima truleži. Prouzrokova?i lista tipa ... Read More »

Siva pegavost kukuruza na našim poljima

Siva pegavost lista kukuruza ispoljava simptome u vidu dugih, elipti?nih tamnih pega na listu kukuruza koji se pružaju duz lisne nervature. U okviru pega, hlorofil nestaje, javlja se nekroza pa usled toga centralni deo pege dobija sivu-tamnu boju. Pege se prvo javljaju na donjem liš?u nakon ?ega prelaze i na gornje spratove biljke tako da na kraju svo liš?e nekrotira ... Read More »