Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: PEGAVOST krompir

Tag Archives: PEGAVOST krompir

CRNA PEGAVOST krompira može “odneti” urod

Crna pegavost bolest krompira. Krompir spada u red najintenzivnijih ratarskih kultura i može da, s obzirom na prirodne potencijale s kojima raspolaže naša zemlja, predstavlja zna?ajan strateški proizvod.  Plodored  Krompir najbolje uspeva posle leguminoza, zatim strnih žita, a posle njega se mogu gajiti sve kulture koje su osetljive na zakorovljenost. Najbolje uspeva na plodnim zemljištima, mada uz primenu pune agrotehnike ... Read More »