Thursday, 22 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: PDV u poljoprivredi

Tag Archives: PDV u poljoprivredi

PDV u poljoprivredi – ko je obveznik ?

njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla pdv obrada zemljišta olovo kadmijum

PDV U POLJOPRIVREDI . Porez na dodatu vrednost ( PDV) je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara, osim ako zakonom nije drukčije propisano. Poljoprivrednik poreski obveznik je lice koje samostalno obavlja promet dobara i usluga, u okviru ... Read More »